تیغه و موتور برف پاک کن لندکروزر استیشن 2001-2007

در
دسته بندی ها: لوازم الکتریکی و کامپیوتر لندکروزر, لوازم یدکی لندکروزر
85110 MOTOR ASSY, WINDSHIELD WIPER
85110-60290 1 موتور برف پاک کن
85160 LINK ASSY, WINDSHIELD WIPER
85150-60230 1 $253.67
85178 NUT (FOR FRONT WIPER ARM SETTING)
90179-08113 2 $1.34
85211B ARM, FRONT WIPER, RH
85211-60200 1 بازویی برف پاک کن راست
85212A BLADE, FR WIPER, RH
85212-60171 1 تیغه برف پاک کن راست
85214A RUBBER, WIPER, RH
85214-48010 1 لاستیک تیغه برف پاک کن راست
85214B RUBBER, WIPER, LH
85214-50100 1 لاستیک تیغه برف پاک کن چپ
85221B ARM, FRONT WIPER, LH
85221-60210 1 بازویی برف پاک کن چپ
85222A BLADE, FR WIPER, LH
85222-60211 1 تیغه برف پاک کن چپ
85224A PLATE, WIPER RUBBER BACKING, NO.1
Not applicable
85224B PLATE, WIPER RUBBER BACKING, NO.2
Not applicable
85224C PLATE, WIPER RUBBER BACKING, NO.3
Not applicable
85224D PLATE, WIPER RUBBER BACKING, NO.4
Not applicable
85292B CAP, FRONT WIPER ARM HEAD
85292-44010 2