درب صندوق GT86 مدل 2013

در
دسته بندی ها: لوازم بدنه GT86, لوازم یدکی GT86
64401 PANEL SUB-ASSY, LUGGAGE COMPARTMENT DOOR
SU003-01454 DESTINATION CODE=E3&OPTION CODE=NW 1
SU003-01455 DESTINATION CODE=ES&OPTION CODE=NW 1
SU003-01458 OPTION CODE=5U&DESTINATION CODE=K4 1
64459 CUSHION, LUGGAGE COMPARTMENT DOOR
SU003-01472 2
64461 WEATHERSTRIP, LUGGAGE COMPARTMENT DOOR
SU003-01469 1
64469 CUSHION, LUGGAGE COMPARTMENT DOOR, NO.2
Not applicable
64510 HINGE ASSY, LUGGAGE COMPARTMENT DOOR, RH
SU003-01460 1
64520 HINGE ASSY, LUGGAGE COMPARTMENT DOOR, LH
SU003-01461 1
64530A SUPPORT ASSY, LUGGAGE COMPARTMENT DOOR
SU003-01462 DESTINATION CODE=E3&OPTION CODE=JW 2
SU003-01463 DESTINATION CODE=ES&OPTION CODE=NW 2
SU003-01464 OPTION CODE=5U&DESTINATION CODE=K4 2
64554 STOPPER, LUGGAGE DOOR BALANCER
SU003-01471 2
64620E STRIKER ASSY, LUGGAGE COMPARTMENT DOOR
SU003-01467 DESTINATION CODE=ES&OPTION CODE=NW 1
SU003-01468 OPTION CODE=5U&DESTINATION CODE=K4 1
64650 CLOSER ASSY, LUGGAGE DOOR
SU003-01465 1
64660 CABLE ASSY, LUGGAGE CLOSER
SU003-01406 1
SU003-00025 *** STD. PART
SU003-01413 *** STD. PART
SU003-02789 *** STD. PART
SU003-02806 *** STD. PART
SU003-02898 *** STD. PART
SU003-02980 *** STD. PART