لولای درب و شیشه بالابر درب جلو راوفور 2013-2014-2015-2016-2017

در
دسته بندی ها: لوازم بدنه راوفور, لوازم یدکی راوفور
68710 HINGE ASSY, FRONT DOOR, UPPER RH
68710-12151 1 لولای بالایی درب جلو راست
68720 HINGE ASSY, FRONT DOOR, UPPER LH
68720-12151 1 لولای بالایی درب جلو چپ
68730 HINGE ASSY, FRONT DOOR, LOWER RH
68730-12120 1 لولای پایینی درب جلو راست
68740 HINGE ASSY, FRONT DOOR, LOWER LH
68740-12120 1 لولای پایینی درب جلو چپ
69801 REGULATOR SUB-ASSY, FRONT DOOR WINDOW, RH
69801-30280 1 دستگاه شیشه بالابر درب جلو راست
69802 REGULATOR SUB-ASSY, FRONT DOOR WINDOW, LH
69802-30280 1 دستگاه شیشه بالابر درب جلو چپ
85710D MOTOR ASSY, POWER WINDOW REGULATOR, RH
85710-35180 1 موتور شیشه بالابر درب جلو راست
85720C موتور شیشه بالابر درب جلو چپ
85720-42110 1