دیسک چرخ عقب کمری 2005-2006

در
دسته بندی ها: لوازم گیربکس و جلوبندی کمری, لوازم یدکی کمری
42311U BOLT, HUB (FOR REAR AXLE RH)
90089-11034 پیچ چرخ 5
42312E BOLT, HUB (FOR REAR AXLE LH)
90089-11034  پیچ چرخ 5
42421E BOLT (FOR REAR AXLE BEARING CASE RH)
90105-10124  پیچ توپی چرخ 4 $2.77
42421F RING, O (FOR REAR AXLE BEARING CASE RH)
90301-63006 1 $4.76
42422A BOLT (FOR REAR AXLE BEARING CASE LH)
90105-10124  پیچ توپی چرخ 4 $2.77
42422B RING, O (FOR REAR AXLE BEARING CASE LH)
90301-63006 1 $4.76
42431 DISC, REAR
42431-33010  دیسک چرخ عقب 2 $136.18
42450A بلبرینگ و توپی چرخ عقب راست
42410-06090 (L) (07/2003 – 07/2004) 1
42410-06091 (L) (11/2004 – ) 1 $388.81
42410-33040 (J) 1 $407.31
42450B بلبرینگ و توپی چرخ عقب چپ
42410-06090 (L) (07/2003 – 07/2004) 1
42410-06091 (L) (11/2004 – ) 1 $388.81
42410-33040 (J) 1 $407.31
42491 PLUG, SHOE ADJUSTING HOLE (FOR PARKING BRAKE)
47491-06010 2
43517 ROTOR, SKID CONTROL, REAR
43517-12021  دنده ای بی اس 2 $17.72