دستگاه شیشه بالابر و لولای درب عقب راوفور 2013-2014-2015-2016-2017 RAV4

در
دسته بندی ها: لوازم بدنه راوفور, لوازم یدکی راوفور
68750 HINGE ASSY, REAR DOOR, UPPER RH
68750-20122 1 لولای بالایی درب عقب راست
68760 HINGE ASSY, REAR DOOR, UPPER LH
68760-20122 1 لولای بالایی درب عقب چپ
68770 HINGE ASSY, REAR DOOR, LOWER RH
68770-52031 1 لولای پایینی درب عقب راست
68780 HINGE ASSY, REAR DOOR, LOWER LH
68780-52031 1 لولای پایینی درب عقب چپ
69803 REGULATOR SUB-ASSY, REAR DOOR WINDOW, RH
69803-42050 1 دستگاه شیشه بالابر درب عقب راست
69804 REGULATOR SUB-ASSY, REAR DOOR WINDOW, LH
69804-42050 1 دستگاه شیشه بالابر درب عقب چپ
69905B CHANNEL SUB-ASSY, REAR DOOR GLASS, RH
69905-52060 1
69906B CHANNEL SUB-ASSY, REAR DOOR GLASS, LH
69906-52060 1
69975A FILLER, REAR DOOR GLASS CHANNEL
69975-52010 2 $8.54
85710E MOTOR ASSY, POWER WINDOW REGULATOR, RH
85720-35140 1 موتور شیشه بالابر درب عقب راست
85720D MOTOR ASSY, POWER WINDOW REGULATOR, LH
85710-35180 1 موتور شیشه بالابر درب عقب چپ