دریچه گاز و سوزن انژکتور و فشار شکن بنزین هایس 2005-2020

در
دسته بندی ها: لوازم موتوری هایس, لوازم یدکی هایس
22030 BODY ASSY, THROTTLE W/MOTOR
22030-75020 دریچه سوخت 1 $1,179.63
22271 GASKET, THROTTLE BODY
22271-0C020 واشر دریچه گاز 1 $4.15
23250 INJECTOR ASSY, FUEL
23209-79155 سوزن انژکتور 4 $288.74
23250B RING, O(FOR FUEL INJECTOR)
90301-07037 اورینگ سوزن انژکتور 4 $3.01
23270 DAMPER ASSY, FUEL PRESSURE PULSATION
23270-75010 فشار شکن بنزین 1 $104.69
23270F RING, O(FOR PULSATION DAMPER)
90301-07037 اورینگ فشار شکن 1 $3.01
23271F HOSE, FUEL
23271-75200 لوله بنزین 1 $66.94
23273C HOSE, FUEL, NO.2
23273-75270 لوله بنزین 1 $69.82
23273D CLIP(FOR FUEL HOSE NO.2)
96135-51100 2 $2.69
23280 REGULATOR ASSY, FUEL PRESSURE
23280-75040 ریگلاتور فشار بنزین 1 $151.62
23280E RING, O(FOR FUEL PRESSURE REGULATOR)
90301-07037 اورینگ فشار شکن 1 $3.01
23291 INSULATOR, INJECTOR VIBRATION
23291-73010 اورینگ سوزن انژکتور 4 $9.49
23807 PIPE SUB-ASSY, FUEL DELIVERY
23807-75050 ریل سوخت 1 $66.94
23807R PLUG, FUEL DELIVARY PIPE
90341-12030 1 $3.20
23807V SPACER, NO.1(FOR DELIVERY PIPE)
90561-08036 2 $1.58
23841B CLAMP, FUEL PIPE, NO.1(FOR EFI)
23841-21050 1 $2.73
90105-06202 *** STD. PART $1.07
90119-T0240 *** STD. PART $0.71
90126-06027 *** STD. PART $0.99
90178-T0053 *** STD. PART $0.71
90301-19006 *** STD. PART $2.26
90301-T0019 *** STD. PART $3.01
90430-12026 *** STD. PART $1.15
90430-T0003 *** STD. PART
90464-00654 *** STD. PART $2.65
90469-12010 *** STD. PART $2.89
90561-10020 *** STD. PART $2.17
91671-A0612 *** STD. PART $0.71
91671-K0835 *** STD. PART $1.27
94151-80641 *** STD. PART $0.71