دسته: لوازم گیربکس و جلوبندی LS

دسته بندی ها: لوازم گیربکس و جلوبندی LS, لوازم یدکی LS
48010 CYLINDER ASSY, PNEUMATIC, FRONT RH W/SHOCK ABSORBER
Not applicable
48010B RING, O(FOR FRONT PNEUMATIC CYLINDER RH)
Not applicable
48020 CYLINDER ASSY, PNEUMATIC, FRONT LH W/SHOCK ABSORBER
Not applicable
48020A RING, O(FOR FRONT PNEUMATIC CYLINDER LH)
Not applicable
48131 فنرلولو جلو راست
48131-50220 (08/2006 – 04/2007) 1 $122.26
48131-50221 (05/2007 – 07/2008) 1 $122.26
48131-50222 (09/2008 – 08/2009) 1
48132 فنرلول جلو چپ
48131-50220 (08/2006 – 04/2007) 1 $122.26
48131-50221 (05/2007 – 07/2008) 1 $122.26
48131-50222 (09/2008 – 08/2009) 1
48157B INSULATOR, FRONT COIL SPRING, UPPER RH
48157-50030  گردگیر کمک بالا راست 2 $24.20
48157C INSULATOR, FRONT COIL SPRING, UPPER LH
48157-50030  گردگیر کمک بالا چپ 2 $24.20
48158B INSULATOR, FRONT COIL SPRING, LOWER RH
48158-30020  گردگیر کمک پایین راست 1 $7.91
48158C INSULATOR, FRONT COIL SPRING, LOWER LH
48158-30020  گردگیر کمک پایین چپ 1 $7.91
48510 کمک جلو راست
48510-80340 MARK 48510-50170 1 $254.03
48520 کمک جلو چپ
48510-80340 MARK 48510-50170 1 $254.03
48553B NUT(FOR FRONT SHOCK ABSORBER CAP)
Not applicable
48553C CAP, FRONT SHOCK ABSORBER, RH
Not applicable
48554 CAP, FRONT SHOCK ABSORBER, LH
Not applicable
48603 SUPPORT SUB-ASSY, FRONT SUSPENSION, RH
48680-50120 1 $158.66
48603A NUT(FOR FRONT SUSPENSION SUPPORT)
90178-10014 6 $1.70
48603D NUT(FOR FRONT SUPPORT TO FRONT SHOCK ABSORBER RH)
90177-12002 1 $1.27
48609 SUPPORT SUB-ASSY, FRONT SUSPENSION, LH
48680-50120 1 $158.66
48609E NUT(FOR FRONT SUPPORT TO FRONT SHOCK ABSORBER LH)
90177-12002 1 $1.27
48810 LINK ASSY, FRONT STABILIZER, LH
48810-50020  سیبک موجگیر جلو چپ 1 $105.01
48811 BAR, STABILIZER, FRONT
48811-50120  موجگیر جلو 1 $259.60
48815 BUSH, FRONT STABILIZER BAR, NO.1
48815-50200 2 $28.62
48820B LINK ASSY, FRONT STABILIZER, RH
48820-50030  سیبک موجگیر جلو راست 1 $105.01
48824A BRACKET, FRONT STABILIZER, NO.1 RH
48824-50040 1 $22.22
48829A BRACKET, FRONT STABILIZER, NO.1 LH
48824-50050 1 $22.06
48932B PLATE, HEIGHT CONTROL TUBE
Not applicable
48934C CONNECTOR, HEIGHT CONTROL TUBE
Not applicable

240

دسته بندی ها: لوازم گیربکس و جلوبندی LS, لوازم یدکی LS
43211 KNUCKLE, STEERING, RH
43201-59045  سگدست راست 1 $522.72
43212 KNUCKLE, STEERING, LH
43202-59075  سگدست چپ 1 $522.72
43330L NUT, CASTLE (FOR FRONT LOWER BALL JOINT RH)
90171-14014 1 $2.41
43340B NUT, CASTLE (FOR FRONT LOWER BALL JOINT LH)
90171-14014 1 $2.41
48068H BOLT(FOR FRONT SUSPENSION LOWER ARM NO.1 RH)
90105-14176 1 $7.47
48068K NUT(FOR FRONT SUSPENSION LOWER ARM NO.2 RH)
90171-14014 1 $2.41
48068M BOLT(FOR FRONT SUSPENSION LOWER ARM NO.2 RH)
90105-14176 1 $7.47
48069D BOLT(FOR FRONT SUSPENSION LOWER ARM NO.1 LH)
90105-14176 1 $7.47
48069F NUT(FOR FRONT SUSPENSION LOWER ARM NO.2 LH)
90171-14014 1 $2.41
48069H BOLT(FOR FRONT SUSPENSION LOWER ARM NO.2 LH)
90105-14176 1 $7.47
48610 طبق بالا راست
48610-59085 NO.1 1 $496.55
48610-59095 NO.2 1 $496.55
48610E NUT, CASTLE(FOR FRONT SUSPENSION UPPER ARM RH)
90171-12012 2 $2.21
48610F BOLT(FOR FRONT SUSPENSION UPPER ARM RH)
90105-10563 2 $1.98
48610G NUT(FOR FRONT SUSPENSION UPPER ARM RH)
94151-21001 2 $1.38
48614 PLATE, ARM ATTACHMENT, INNER RH NO.1
48614-50010 YELLOW PAINTED 1 $48.20
48614-50030 PINK PAINTED 1 $48.20
48614A PLATE, ARM ATTACHMENT, INNER RH NO.2
48614-50020 WHITE PAINTED 1 $41.51
48614-50050 BLUE PAINTED 1 $41.51
48617 PLATE, ARM ATTACHMENT, INNER LH NO.1
48617-50010 YELLOW PAINTED 1 $48.20
48617-50030 PINK PAINTED 1 $48.20
48617A PLATE, ARM ATTACHMENT, INNER LH NO.2
48617-50020 WHITE PAINTED 1 $41.51
48617-50050 BLUE PAINTED 1 $41.51
48620 طبق پایین راست
48620-50070 NO.2 1 $324.28
48620-59015 NO.1 1 $333.69
48630 طبق بالا چپ
48630-59085 NO.1 1 $496.55
48630-59095 NO.2 1 $496.55
48630A NUT, CASTLE(FOR FRONT SUSPENSION UPPER ARM LH)
90171-12012 2 $2.21
48630B BOLT(FOR FRONT SUSPENSION UPPER ARM LH)
90105-10563 2 $1.98
48631C RETAINER, CUSHION(FOR FRONT SUSPENSION UPPER ARM LH)
94151-21001 2 $1.38
48640 طبق پایین چپ
48640-50070 NO.2 1 $324.28
48640-59015 NO.1 1 $333.69

217