شلنگ آب خروجی آب سیلندر کمری گرند

شلنگ خروجی آب سیلندر کمری گرند برند تویوتا موتور جنیون پارت اصلی

موجود در انبار
شلنگ بغل سیلندر گرند

توضیحات

شلنگ آب زیر منیفولد روی سیلندر کمری گرند

برند تویوتا موتور جنیون پارت اصلی

کد فنی:
16261-20010