سنسور هوای ورودی پرادو شش سیلندر و لندکروزر 2008-2011

سنسور هواکش پرادو شش سیلندر 2005-2009 و لندکروزر 2008-2011 برند جنیون پارت اصلی

موجود در انبار

توضیحات

سنسور هواکش یا سنسور مپ لندکروزر و پرادو شش سیلندر 2005-2009

برند جنیون پارت اصلی

کد فنی:

22204-22010