سنسور دریچه گاز TPS هایلوکس ۲۰۰۰-۲۰۰۵ تایگر

سنسور موقعیت دریچه گاز هایلوکس ۲۰۰۰-۲۰۰۵ تایگر برند جنیون پارتس اصلی

موجود در انبار

توضیحات

سنسور دریچه گاز TPS هایلوکس ۲۰۰۰-۲۰۰۵ تایگر

برند جنیون پارتس

کد فنی:

89452-35020