سنسور دریچه گاز استپر هایلوکس ۲۰۰۰-۲۰۰۵ تایگر

سنسور دریچه گاز هایلوکس تایگر برند جنیون پارتس اصلی

موجود در انبار

توضیحات

سنسور دریچه گاز استپر هایلوکس ۲۰۰۰-۲۰۰۵ تایگر

برند جنیون پارتس

کد فنی:

22270-75051