سنسور ایرفیول (سنسور اکسیژن روی منیفولد) پرادو شش سیلندر مدل ۲۰۰۵-۲۰۰۹ و لندکروزر مدل ۲۰۰۸-۲۰۱۱

سنسور اکسیژن روی منیفولد پرادو شش سیلندر و لندکروزر برند جنیون پارتس

موجود در انبار

توضیحات

سنسور اکسیژن پرادو شش سیلندر ۲۰۰۵-۲۰۰۹ و لندکروزر ۲۰۰۸-۲۰۱۱

برند جنیدن پارتس اصلی

کد فنی:

89467-35110