سنسور اکسیژن کمری 2007-2011 روی اگزوز پایینی

سنسور اکسیژن پایینی کمری 2007-2011 برند تویوتا موتور جنیون پارت اصلی

موجود در انبار
سنسور اکسیژن کمری

توضیحات

سنسور اکسیژن پایینی روی اگزوز کمری 2007-2011

برند تویوتا موتور جنیون پارت اصلی

کد فنی:

89465-06230