تسمه دینام هایلوکس دیزل با کمپرسور کولر

تسمه دینام هایلوکس دیزل با سیستم تهویه برند تویوتا موتور جنیون پارت اصلی

موجود در انبار
تسمه دینام هایلوکس

توضیحات

تسمه دینام هایلوکس دیزل با سیستم تهویه

برند تویوتا موتور جنیون پارت اصلی

کد فنی:

90916-t2006