تسمه تایم هایس و هایلوکس دیزل

تسمه تایم هایس و هایلوکس دیزل برند تویوتا موتور جنیون پارت اصلی

موجود در انبار
تسمه تایم هایس
تسمه تایم هایلوکس

توضیحات

تسمه تایم هایلوکس و هایس دیزل

برند تویوتا موتور اصلی

کد فنی:

13568-09131

13568-39015

13568-39016