بوش طبق بالا هایلوکس تایگر و هایس

بوش طبق بالا هایلوکس تایگر و هایس برند TE ژاپن

موجود در انبار
بوش طبق بالا تایگر

توضیحات

بوش طبق بالا کوچک هایلوکس تایگر و هایس

برند TE ژاپن

کد فنی:
48632-26010