بلبرینگ پنیون داخلی هایلوکس و پرادو و هایس و فورچونر و افجی کروزر

بلبرینگ پنیون داخلی دیفرانسیل هایس و هایلوکس و پرادو و فورچونر و افجی کروزر برند KOYO ژاپن

موجود در انبار
بلبرینگ پنیون پرادو
بلبرینگ پنیون هایس

توضیحات

بلبرینگ پنیون داخل دیفرانسیل هایلوکس و پرادو و هایس و افجی کروزر و فورچونر

برند KOYO ژاپن

شماره فنی:

TR070904-1-N

TRO70904192FT

شماره فنی تویوتا موتور:

90366-35087

90366-35028