ستون و گلگیر عقب پرادو 2005-2006-2007-2008-2009 دو درب

در
دسته بندی ها: لوازم بدنه پرادو, لوازم یدکی پرادو
55713C PANEL, COWL TOP SIDE, RH
55713-60060 قاب ستون جلو راست 1 $61.12
61013C PANEL SUB-ASSY, SIDE, INNER RH
61013-60020 دوبل داخل ستون جلو راست 1 $391.38
61035A REINFORCEMENT SUB-ASSY, BACK DOOR OPENING, RH
61033-60120 ستون عقب راست 1 $362.28
61108A REINFORCE SUB-ASSY, FRONT BODY PILLAR, LOWER RH
61108-60060 دوبل ستون جلو راست 1 $366.07
61131C ستون جلو راست
61027-60451 OVER FENDER & CHROME PLATED SPEC 1 $290.68
61027-60461 1 $290.68
61167C BRACKET, FRONT BODY PILLAR TO COWL TOP, RH
61167-60060 1 $10.67
61183A BRACKET, INSTRUMENT PANEL SIDE, NO.2 RH
61183-35040 1 $21.55
61193B COVER, FRONT PILLAR SERVICE HOLE
61193-60030 2 $7.39
61301C PILLAR SUB-ASSY, CENTER BODY, OUTER RH
61301-60901 ستون وسط راست 1 $343.62
61452 PANEL, ROCKER INNER, FRONT RH
61452-60020 رکاب راست 1 $116.40
61611 گلگیر عقب راست
60161-60810 OVER FENDER & CHROME PLATED SPEC 1 $670.75
60161-60820 1 $670.75
61631A PANEL, QUARTER WHEEL HOUSE, OUTER RH
61631-60060 1 $164.12
61631-60910 SRS AIR BAG-DRIVER & PASSENGER & SIDE & CURTAIN 1 $172.34
61633A PANEL, QUARTER WHEEL HOUSE, INNER RH
61633-60903 پالونی داخل گلگیر راست 1 $197.61
61645B GUSSET, QUARTER WHEEL HOUSE, REAR RH
61645-60050 1 $23.37
61731B دوبل داخل گلگیر عقب راست
61705-60780 (09/2002 – 06/2006) 1 $787.46
61705-60781 (08/2006 – 07/2009) 1 $787.46
61705-60790 SRS AIR BAG-DRIVER & PASSENGER & SIDE & CURTAIN (09/2002 – 06/2006) 1 $787.46
61705-60791 SRS AIR BAG-DRIVER & PASSENGER & SIDE & CURTAIN (08/2006 – 07/2009) 1 $787.46
61735A PANEL, ROOF SIDE, INNER REAR RH
61735-60050 (09/2002 – 06/2006) 1 $32.02
61735-60051 (08/2006 – ) 1 $31.95
61824C PAD, NOISE SHUTTER, NO.1
61824-35020 2 $15.26
61825A PLATE, NOISE CONTROL, NO.2
61825-35010

55714C PANEL, COWL TOP SIDE, LH
55714-60060 دیاق ستون جلو چپ 1 $61.12
61014C PANEL SUB-ASSY, SIDE, INNER LH
61014-60020 دوبل داخل ستون جلو چپ 1 $451.04
61036A REINFORCEMENT SUB-ASSY, BACK DOOR OPENING, LH
61034-60040 ستون عقب چپ 1 $291.62
61109A REINFORCE SUB-ASSY, FRONT BODY PILLAR, LOWER LH
61109-60060 دوبل ستون جلو چپ 1 $366.07
61132B ستون جلو چپ
61028-60361 OVER FENDER & CHROME PLATED SPEC 1 $290.68
61028-60371 1 $290.68
61168D BRACKET, FRONT BODY PILLAR TO COWL TOP, LH
61168-60010 1 $10.67
61193B COVER, FRONT PILLAR SERVICE HOLE
61193-60030 2 $7.39
61302C PILLAR SUB-ASSY, CENTER BODY, OUTER LH
61302-60901 ستون وسط چپ 1 $343.62
61462 PANEL, ROCKER, INNER FRONT LH
61462-60020 رکاب چپ 1 $116.40
61612 گلگیر عقب چپ
60162-60760 OVER FENDER & CHROME PLATED SPEC 1 $670.75
60162-60770 1 $670.75
61632A PANEL, QUARTER WHEEL HOUSE, OUTER LH
61632-60909 1 $197.61
61632-60910 SRS AIR BAG-DRIVER & PASSENGER & SIDE & CURTAIN 1 $197.61
61634A PANEL, QUARTER WHEEL HOUSE, INNER LH
61634-60903 پالونی گلگیر عقب چپ 1 $197.61
61646B GUSSET, QUARTER WHEEL HOUSE, REAR LH
61646-60070 1 $24.55
61732B دوبل گلگیر عقب چپ
61706-60700 (09/2002 – 06/2006) 1 $787.46
61706-60701 (08/2006 – 07/2009) 1 $787.46
61706-60710 SRS AIR BAG-DRIVER & PASSENGER & SIDE & CURTAIN (09/2002 – 06/2006) 1 $787.46
61706-60711 SRS AIR BAG-DRIVER & PASSENGER & SIDE & CURTAIN (08/2006 – 07/2009) 1 $787.46
61736A PANEL, ROOF SIDE, INNER REAR LH
61736-60050 (09/2002 – 06/2006) 1 $32.02
61736-60051 (08/2006 – ) 1 $31.95
61824C PAD, NOISE SHUTTER, NO.1
61824-35020 2 $15.26
61825A PLATE, NOISE CONTROL, NO.2
61825-35010