گلدونی و کارتل گیربکس پرادو 2005-2009 شش سیلندر

در
دسته بندی ها: لوازم گیربکس و جلوبندی پرادو, لوازم یدکی پرادو
35104 CASE SUB-ASSY, AUTOMATIC TRANSMISSION
35104-60221 بلوک گیربکس 1 $1,663.56
35104A PLUG, AUTOMATIC TRANSMISSION CASE
90341-08001 5 $2.25
35104B PLUG, BREATHER, NO.1 (ATM)
90930-03168 1 $11.23
35104V HOSE (FOR BREATHER PLUG)
90445-11118 شلنگ هواگیری گیربکس 1 $10.28
35106 PAN SUB-ASSY, AUTOMATIC TRANSMISSION OIL
35106-60180 کارتل گیربکس 1 $131.42
35106A PLUG SUB-ASSY, DRAIN (ATM)
90341-10011 پیچ تخلیه روغن کارتل گیربکس 1 $3.16
35106B GASKET, DRAIN PLUG (ATM)
35178-30010 واشر پیچ کارتل گیربکس 2 $2.49
35106F پیچ کارتل گیربکس
90119-06117 (08/2004 – 09/2006) 20 $0.71
90119-06173 (10/2006 – 07/2009) 20 $0.95
35106Q PLUG (FOR AUTOMATIC TRANSMISSION OIL PAN)
90341-10021 1 $3.16
35111 HOUSING, AUTOMATIC TRANSMISSION
35111-60150 گلدونی گیربکس 1 $840.87
35111K پیچ گلدونی گیربکس
90119-10232 *10-1.5PX35-30, NO.1 6 $1.50
90119-10947 *10-1.50PX35-29.3, NO.1 2 $1.27
90119-12378 *12-1.75PX38-30, NO.2 2 $2.21
35111Y RING, O (FOR AUTOMATIC TRANSMISSION CASE)
90301-06196 5 $3.15
35122 TUBE, BREATHER (FOR AUTOMATIC TRANSAXLE)
35122-60020 شلنگ هواگیری گیربکس 1 $69.55
35122B RING, O (FOR AUTOMATIC TRANSAXLE BREATHER TUBE UNION)
90301-04014 1 $3.29
35123A SKIRT, TRANSMISSION BREATHER
Not applicable
35141B PLUG (FOR AUTOMATIC TRANSMISSION CASE)
90341-14011 1 $4.86
35141G RING, O (FOR AUTOMATIC TRANSMISSION CASE)
90301-11030 1 $2.94
35145C GASKET, TRANSAXLE CASE
35145-60020 3 $10.79
35159 GASKET, BRAKE DRUM
35159-60010 3 $12.89
35168 GASKET, AUTOMATIC TRANSMISSION OIL PAN
35168-60010 واشر کارتل گیربکس 1 $23.72
35394 MAGNET, OIL CLEANER (FOR TRANSMISSION)
35394-30011 آهنربای کارتل روغن گیربکس 4 $8.86
90949-01B73 *** STD. PART $4.51
90949-01D57 *** STD. PART $6.29
91511-60612 *** STD. PART $2.02
91611-G0612 *** STD. PART $1.03
91612-61045 *** STD. PART $1.74
91619-61250 *** STD. PART $2.85
91651-40610 *** STD. PART $1.03
96132-41000 *** STD. PART $1.58
96132-51000 *** STD. PART $1.58