کمپرسور کولر هایلوکس 2012-2013-2014-2015

در
دسته بندی ها: لوازم الکتریکی و کامپیوتر هایلوکس, لوازم یدکی هایلوکس
88320 کمپرسور کولر
88320-0K380 AIR CONDITIONER-SINGLE AIR CONDITIONER 1 $1,300.13
88320-71100 AIR CONDITIONER-AIR CONDITIONER(DOP) 1
88330A WASHER (FOR MAGNET CLUTCH)
88335-14020 AIR CONDITIONER-SINGLE AIR CONDITIONER 1 $2.81
88410 کلاچ کولر
88410-0K360 AIR CONDITIONER-SINGLE AIR CONDITIONER 1 $710.32
88410-0K500 AIR CONDITIONER-AIR CONDITIONER(DOP) 1
88431 BRACKET, COMPRESSOR MOUNTING, NO.1
88431-0K010 AIR CONDITIONER-SINGLE AIR CONDITIONER 1 $293.33
88431-25290 AIR CONDITIONER-AIR CONDITIONER(DOP) 1 $178.19
88440B PULLEY ASSY, IDLE
88440-0K381 AIR CONDITIONER-SINGLE AIR CONDITIONER 1
88440-25070 AIR CONDITIONER-AIR CONDITIONER(DOP) 1 $237.62
88569-32110 *** STD. PART $1.94
88688K BRACKET, COOLER COMPRESSOR
88688-0K280 AIR CONDITIONER-SINGLE AIR CONDITIONER 1 $10.16

diag_1zpg1Hy