کامپیوتر RAV4 مدل 2015-

در
دسته بندی ها: لوازم الکتریکی و کامپیوتر راوفور, لوازم یدکی راوفور
85911C RELAY, EFI 2
90987-02027 1 $81.45
85915A رله اصلی
90987-02027 1 $81.45
89422 SENSOR, WATER TEMPERATURE (FOR E.F.I.)
89422-33030 1 $72.31
89661 COMPUTER, ENGINE CONTROL
89661-42W80 1  ECU کامپیوتر
89667E BRACKET, ENGINE CONTROL COMPUTER, NO.1
89667-42060 1
89668 BRACKET, ENGINE CONTROL COMPUTER, NO.2
89668-42060

diag_1CnO5HY