کامپیوتر (ECU) هایلوکس مدل 2001-2002-2003-2004

در
دسته بندی ها: لوازم الکتریکی و کامپیوتر هایلوکس, لوازم یدکی هایلوکس
85910F RELAY, COMPUTER (FOR EFI)
90987-02012 2 رله کامپیوتر
89420 SENSOR ASSY, VACUUM
89420-60040 1 $380.50
89421 SENSOR ASSY, VACUUM (FOR E.F.I.)
Not applicable
89422 SENSOR, WATER TEMPERATURE (FOR E.F.I.)
89422-35010 1 مهره اب
89424 SENSOR, INLET AIR TEMPERATURE (FOR E.F.I.)
89424-12010 1 $91.41
89452 SENSOR, THROTTLE POSITION (FOR E.F.I.)
89452-35020 1 سنسور دریچه سوخت
89456 RESISTOR, VARIABLE
Not applicable
89661 کامپیوتر ECU
89660-3D860 1 $1,412.26
89667 BRACKET, ENGINE CONTROL COMPUTER
Not applicable
89668 BRACKET, ENGINE CONTROL COMPUTER, NO.2
Not applicable
89669 BRACKET, ENGINE CONTROL COMPUTER, NO.3