کامپیوتر کرولا 2008-2009-2010

در
دسته بندی ها: لوازم الکتریکی و کامپیوتر کرولا, لوازم یدکی کرولا
89422 SENSOR, WATER TEMPERATURE (FOR E.F.I.)
89422-35010  مهره آب 1 $72.31
89456 RESISTOR, VARIABLE
Not applicable
89661 COMPUTER, ENGINE CONTROL
89661-12E51  کامپیوتر ECU 1 $1,513.28
89661-12G01 EXHAUST EMISSION CONTROL-EUROPE 3 WITH(ON BOARD DIAGNOSIS) 1 $1,428.59
89667 BRACKET, ENGINE CONTROL COMPUTER
89667-12250 1 $17.51
89668 BRACKET, ENGINE CONTROL COMPUTER, NO.2
89668-12170 1 $15.46
90159-50386 *** STD. PART $

diag_1x420iz