کامپیوتر لندکروزر وانت 4500 مدل 2007-2009

در
دسته بندی ها: لوازم الکتریکی و کامپیوتر لندکروزر, لوازم یدکی لندکروزر
28380 RELAY ASSY, FUEL PUMP
28380-66010 1 رله پمپ بنزین
28380F RELAY ASSY, FUEL PUMP SELECT
Not applicable
85910A RELAY ASSY, CIRCUIT OPENING (FOR EFI)
85910-60010 1 $116.04
85915A RELAY, MAIN
85915-60040 1 $117.78
85999F BRACKET, RELAY
Not applicable
89421 SENSOR ASSY, VACUUM (FOR E.F.I.)
89421-20190 1 سنسور وکیوم
89422 SENSOR, WATER TEMPERATURE (FOR E.F.I.)
89422-35010 1 مهره آب
89424 SENSOR, INLET AIR TEMPERATURE (FOR E.F.I.)
89424-12010 1 سنسور هواکش
89452 SENSOR, THROTTLE POSITION (FOR E.F.I.)
Not applicable
89456 RESISTOR, VARIABLE
Not applicable
89459A BRACKET, VARIABLE RESISTOR
Not applicable
89661 COMPUTER, ENGINE CONTROL
89666-60671 COLOMBIA CKD PACKAGE 1 کامپیوتر
89667 BRACKET, ENGINE CONTROL COMPUTER
89667-60230 VENEZUELA CKD PACKAGE 1 $9.49
89667E BRACKET, ENGINE CONTROL COMPUTER, NO.1
Not applicable
89668 BRACKET, ENGINE CONTROL COMPUTER, NO.2
89668-60180 1 $10.83
89669 BRACKET, ENGINE CONTROL COMPUTER, NO.3
Not applicable