کامپیوتر لندکروزر استیشن 2005-2006-2007 اتومات

در
دسته بندی ها: لوازم الکتریکی و کامپیوتر لندکروزر, لوازم یدکی لندکروزر
28380 RELAY ASSY, FUEL PUMP
90987-04004  رله پمپ بنزین 1 $91.09
85910A RELAY ASSY, CIRCUIT OPENING (FOR EFI)
90987-02022  رله جعبه فیوز 1 $81.45
85915A RELAY, MAIN
85915-30050  رله اصلی جعبه فیوز 1 $107.78
89421 SENSOR ASSY, VACUUM (FOR E.F.I.)
89421-20190  سنسور وکیوم 1 $369.71
89422 SENSOR, WATER TEMPERATURE (FOR E.F.I.)
89422-35010  مهره آب 1 $72.31
89424 SENSOR, INLET AIR TEMPERATURE (FOR E.F.I.)
89424-12010  سنسور هواکش 1 $91.41
89452 SENSOR, THROTTLE POSITION (FOR E.F.I.)
Not applicable
89456 RESISTOR, VARIABLE
89456-30010 1 $148.74
89459A BRACKET, VARIABLE RESISTOR
89459-60050 1 $5.18
89661 کامپیوتر موتور (ecu)
89661-60710 MARK = 89661-60710 1 $1,906.51
89666-60790 MARK = 89666-60790 1 $989.61
89667 BRACKET, ENGINE CONTROL COMPUTER
89667-60140 1 $12.77
89667-60210 SAUDI ARABIA SPEC; GCC(EXCEPT SAUDI ARABIA) SPEC 1 $7.71
89668 BRACKET, ENGINE CONTROL COMPUTER, NO.2
89668-60150 1 $7.99
89668-60210 SAUDI ARABIA SPEC; GCC(EXCEPT SAUDI ARABIA) SPEC 1 $15.06
28380F RELAY ASSY, FUEL PUMP SELECT
28380-50020 1 رله تعویض پمپ بنزین باک
28380G RELAY, SUB FUEL PUMP DRIVE
90987-02004 1 رله پمپ بنزین باک ذخیره
85999F BRACKET, RELAY
85999-12050 1 $6.44
89570A COMPUTER ASSY, FUEL PUMP CONTROL