چراغ جلو یاریس 2014 هاچ بک

در
دسته بندی ها: لوازم الکتریکی و کامپیوتر یاریس, لوازم یدکی یاریس
81110 HEADLAMP ASSY, RH
81110-0D670  چراغ جلو راست 1
81110B BULB(FOR HEADLAMP, NO.1)
90981-13091 12V 55W, HALOGEN, G-HIGH PACKAGE 2
90981-13100 12V 60/55W 2
81135 UNIT ASSY, HEADLAMP, RH
81130-0D670  چراغ جلو بدون  لامپ راست 1
81130-0D790 G-HIGH PACKAGE 1
81144 COVER, HEADLAMP, NO.1
90069-81095 G-HIGH PACKAGE 2
90075-65002 2 $9.92
81150 HEADLAMP ASSY, LH
81150-0D670  چراغ جلو چپ 1
81175 UNIT ASSY, HEADLAMP, LH
81170-0D670  چراغ جلو بدون لامپ چپ 1
81170-0D790 G-HIGH PACKAGE 1
81510C BULB (FOR FRONT TURN SIGNAL LAMP)
90981-15028 12V 21W, AMBER 2
81515B SOCKET, FRONT TURN SIGNAL LAMP
90075-60069 2 $9.88
81610F BULB(FOR CLEARANCE LAMP)
90981-11069 12V 5W 2
81615D SOCKET, CLEARANCE LAMP
90075-60077

diag_1x3SG39