موتور و دستگاه شیشه بالابر درب جلو پرادو 2005-2006-2007-2008-2009

در
دسته بندی ها: لوازم بدنه پرادو, لوازم یدکی پرادو
68710 لولای بالایی درب جلو راست
68710-35030 (09/2002 – 08/2006) 1 $53.22
68710-35031 (10/2006 – 07/2009) 1 $53.22
68720 لولای بالایی درب جلو چپ
68720-35030 (09/2002 – 08/2006) 1 $53.22
68720-35031 (10/2006 – 07/2009) 1 $53.22
68730 لولای پایینی درب جلو راست
68730-35030 (09/2002 – 08/2006) 1 $59.03
68730-35031 (10/2006 – 07/2009) 1 $59.46
68740 لولای پایینی درب جلو چپ
68740-35030 (09/2002 – 08/2006) 1 $59.03
68740-35031 (10/2006 – 07/2009) 1 $59.46
69801 REGULATOR SUB-ASSY, FRONT DOOR WINDOW, RH
69801-58010 دستگاه شیشه بالابر درب جلو راست 1 $81.95
69802 REGULATOR SUB-ASSY, FRONT DOOR WINDOW, LH
69802-58010 دستگاه شیشه بالابر درب جلو چپ 1 $81.95
85710D MOTOR ASSY, POWER WINDOW REGULATOR, RH
85710-58010 موتور شیشه بالابر درب جلو راست 1 $297.36
85720C MOTOR ASSY, POWER WINDOW REGULATOR, LH
85720-58010 موتور شیشه بالابر درب جلو چپ 1 $297.36