منیفولد هایلوکس 2006-2015

در
دسته بندی ها: لوازم موتوری هایلوکس, لوازم یدکی هایلوکس
17111 MANIFOLD, INTAKE
17120-0C020  منیفولد هوا 1 $602.48
17111Z BOLT, STUD(FOR INTAKE MANIFOLD TO CYLINDER HEAD)
90126-T0003 2
17118 STAY, MANIFOLD
17118-75060 1 $14.04
17141 منیفولد دود
17141-0C010 MADE IN INDONESIA 1 $449.00
17141-0C020 MADE IN THAILAND 1 $429.24
17141-0C040 EGYPT SPEC 1 $598.11
17141K BOLT, STUD(FOR EXHAUST MANIFOLD TO CYLINDER HEAD)
90126-08052 EGYPT SPEC 8 $0.99
17167 INSULATOR, EXHAUST MANIFOLD HEAT, NO.1
17167-0C020 1 $128.81
17173 GASKET, EXHAUST MANIFOLD TO HEAD
17173-0C010 1 $22.95
17173-0C020 EGYPT SPEC 1 $39.42
17177 GASKET, INTAKE MANIFOLD TO HEAD, NO.1
17177-0C010

diag_1tNAx1N