لولای درب و شیشه بالابر کمری 2005-2006

در
دسته بندی ها: لوازم بدنه کمری, لوازم یدکی کمری
68710 HINGE ASSY, FRONT DOOR, UPPER RH
68710-33030 (J)لولای درب جلو راست بالایی 1 $53.97
68710-YC010 (L) 1 $53.97
68720A HINGE ASSY, FRONT DOOR, LH
68720-33030 (J)لولای درب جلو چپ بالایی 1 $53.97
68720-YC010 (L) 1
68730 HINGE ASSY, FRONT DOOR, LOWER RH
68730-33020 (J)لولای درب جلو راست پایینی 1 $53.97
68730-YC010 (L) 1 $53.97
68740 HINGE ASSY, FRONT DOOR, LOWER LH
68740-33020 (J)لولای درب جلو چپ پایینی 1 $56.42
68740-YC010 (L) 1
69801 REGULATOR SUB-ASSY, FRONT DOOR WINDOW, RH
69801-YC030  دستگاه شیشه بالابر درب جلو راست 1
69802 REGULATOR SUB-ASSY, FRONT DOOR WINDOW, LH
69802-YC030  دستگاه شیشه بالابر درب جلو چپ 1
69855 COVER, DOOR WINDOW REGULATOR GEAR
69855-20010 2 $2.49
85710E MOTOR ASSY, POWER WINDOW REGULATOR, RH
85710-02060  موتور شیشه بالابر راست 1
85720D موتور شیشه بالابر چپ
85720-06040 (08/2004 – ) 1
85720-42080 (08/2002 – 07/2004) 1 $3

diag_1wB6CNF