قفل و لولای کاپوت کرولا 2011-2012-2013

در
دسته بندی ها: لوازم بدنه کرولا, لوازم یدکی کرولا
53410 HINGE ASSY, HOOD, RH
53410-02060  لولای کاپوت راست 1
53420 HINGE ASSY, HOOD, LH
53420-02060  لولای کاپوت چپ 1
53451 ROD, HOOD SUPPORT
53440-02120  جک کاپوت 1
53452 HOLDER, HOOD STAY
53452-02100 1
53454 CLIP, HOOD SUPPORT ROD
53454-12040 1 $1.70
53497 PAD, HOOD HINGE, NO.1
53497-20070 T=2.0 2 $2.77
53497-42010 T=0.5 4 $1.62
53510 LOCK ASSY, HOOD
53510-12B10  قفل کاپوت 1 $54.84
53510A SPRING, TENSION(FOR HOOD LOCK)
90506-09055 WD=0.9, CW=21, NO.1:REFER ILLUST. 1 $2.10
90506-12063 WD=1.2, CW=8.5, NO.2:REFER ILLUST. 1 $2.10
90506-18067 WD=1.8, CW=13, NO.3:REFER ILLUST. 1 $2.13
53601 اهرم قفل کاپوت از داخل
53601-52010-B9 GRAY, TRIM1* 1 $45.67
53601-52010-E4 GREGE, TRIM4* 1 $43.65
53614 CLAMP, HOOD LOCK CONTROL CABLE
53614-12040 2 $3.87
53630 CABLE ASSY, HOOD LOCK CONTROL
53630-02230  سیم کاپوت 1

diag_1r05KLX