فیلتر روغن راوفور 2014

در
دسته بندی ها: لوازم موتوری راوفور, لوازم یدکی راوفور
04152 ELEMENT KIT, OIL FILTER
04152-31090 فیلتر روغن 1 $13.25
15620 CAP ASSY, OIL FILTER
15620-36020  مخزن فیلتر روغن 1
15620C GASKET(FOR OIL FILTER CAP)
90301-79006 اورینگ مخزن فیلتر روغن 1 $4.40
15643 PLUG, OIL FILTER DRAIN
15643-31050 پیچ زیر مخزن 1 $4.35
15643A RING, O(FOR OIL FILTER DRAIN PLUG)
96723-35028 واشر پیچ زیر مخزن 1 $3.54
15679 CLIP, OIL FILTER BRACKET
15679-37010  بست فیلتر 1 $1.23
 فیل