طبق و سیبک طبق و سگدست لکسوس RX350 مدل 2008

در
دسته بندی ها: لوازم گیربکس و جلوبندی RX, لوازم یدکی RX
43211 KNUCKLE, STEERING, RH
43211-58020 سگدست راست 1 $355.91
43211K BOLT (FOR STEERING KNUCKLE RH)
90105-17012 OD=17, TYPE A:REFER ILLUST. 2 $6.40
90105-17013 OD=15.9, TYPE B:REFER ILLUST. 1 $5.85
90105-17014 OD=15, TYPE C:REFER ILLUST. 1 $5.85
90105-17015 OD=14, TYPE D:REFER ILLUST. 1 $4.94
43211L NUT (FOR STEERING KNUCKLE RH)
90178-17002 2 $2.41
43212 KNUCKLE, STEERING, LH
43212-58020 سگدست چپ 1 $355.91
43212D BOLT (FOR STEERING KNUCKLE LH)
90105-17012 OD=17, TYPE A:REFER ILLUST. 2 $6.40
90105-17013 OD=15.9, TYPE B:REFER ILLUST. 1 $5.85
90105-17014 OD=15, TYPE C:REFER ILLUST. 1 $5.85
90105-17015 OD=14, TYPE D:REFER ILLUST. 1 $4.94
43212E NUT (FOR STEERING KNUCKLE LH)
90178-17002 2 $2.41
43330K سیبک طبق راست
43330-29405 (01/2006 – 04/2007) 1 $76.33
43330-29615 (05/2007 – 11/2008) 1 $91.86
43330L NUT, CASTLE (FOR FRONT LOWER BALL JOINT RH)
90171-14003 1 $1.62
43340A سیبک طبق چپ
43340-29175 (01/2006 – 04/2007) 1 $76.33
43340-29215 (05/2007 – 11/2008) 1 $91.86
43340B NUT, CASTLE (FOR FRONT LOWER BALL JOINT LH)
90171-14003 1 $1.62
48068 ARM SUB-ASSY, FRONT SUSPENSION, LOWER NO.1 RH
48068-48020 طبق راست 1 $230.78
48068C NUT(FOR FRONT SUSPENSION LOWER ARM)
90179-14068 2 $1.54
48068H BOLT(FOR FRONT SUSPENSION LOWER ARM NO.1 RH)
90105-16082 2 $6.40
48068M BOLT(FOR FRONT SUSPENSION LOWER ARM NO.2 RH)
90119-14126 1 $5.85
48069 ARM SUB-ASSY, FRONT SUSPENSION, LOWER NO.1 LH
48069-48020 طبق چپ 1 $230.78
48069D BOLT(FOR FRONT SUSPENSION LOWER ARM NO.1 LH)
90105-16082 2 $6.40
48069H BOLT(FOR FRONT SUSPENSION LOWER ARM NO.2 LH)
90119-14126 1 $5.85
48657A STOPPER, FRONT LOWER ARM BUSH
48657-28010 2 $10.28
90105-12122 *** STD. PART $2.13
90105-12381 *** STD. PART $1.58
90178-12022 *** STD. PART $1.30
90179-12070 *** STD. PART $2.65
90252-03008 *** STD. PART $1.11