شیشه بالا بر درب جلو لکسوس RX350 مدل 2012

در
دسته بندی ها: لوازم بدنه RX, لوازم یدکی RX
68710 HINGE ASSY, FRONT DOOR, UPPER RH
68710-12151  لولای بالایی درب جلو راست 1 € 43.42
68720 HINGE ASSY, FRONT DOOR, UPPER LH
68720-12151  لولای بالایی درب جلو چپ 1 € 43.42
68730 HINGE ASSY, FRONT DOOR, LOWER RH
68730-12120  لولای پایینی درب جلو راست 1 € 48.54
68740 HINGE ASSY, FRONT DOOR, LOWER LH
68740-12120  لولای پایینی درب جلو راست 1 € 48.54
69801 REGULATOR SUB-ASSY, FRONT DOOR WINDOW, RH
69801-48050  دستگاه شیشه بالابر راست 1
69802 REGULATOR SUB-ASSY, FRONT DOOR WINDOW, LH
69802-48060  دستگاه شیشه بالابر چپ 1
85710E MOTOR ASSY, POWER WINDOW REGULATOR, RH
85710-48090  موتور دستگاه شیشه بالابر راست 1
85720D MOTOR ASSY, POWER WINDOW REGULATOR, LH
85720-48100  موتور دستگاه شیشه بالابر چپ 1
90105-06260 *** STD. PART € 0.71
90105-08291 *** STD. PART € 0.96
90105-08448 *** STD. PART € 0.85
90119-06984 *** STD. PART
90168-50040 *** STD. PART € 0.96
 
ط