شیشه بالابر کمری 2007-2008-2009

در
دسته بندی ها: لوازم بدنه کمری, لوازم یدکی کمری
8710 HINGE ASSY, FRONT DOOR, UPPER RH
68710-06030 1  لولای بالایی درب جلو راست
68720 HINGE ASSY, FRONT DOOR, UPPER LH
68720-06030 1  لولای بالایی درب جلو چپ
68730 HINGE ASSY, FRONT DOOR, LOWER RH
68730-06020 1  لولای پایینی درب جلو راست
68740 HINGE ASSY, FRONT DOOR, LOWER LH
68740-06020 1  لولای پایینی درب جلو چپ
69801 REGULATOR SUB-ASSY, FRONT DOOR WINDOW, RH
69801-33060 1 دستگاه شیشه بالابر درب جلو راست
69802 REGULATOR SUB-ASSY, FRONT DOOR WINDOW, LH
69802-33050 1 دستگاه شیشه بالابر درب جلو چپ
85710E MOTOR ASSY, POWER WINDOW REGULATOR, RH
85710-35180 1 موتور شیشه بالابر راست
85720D MOTOR ASSY, POWER WINDOW REGULATOR, LH
85720-33160 1 موتور شیشه بالابر چپ

diag_1wPc8X7