شیر درب سوپاپ کمری گرند 2005-2006

در
دسته بندی ها: لوازم موتوری کمری, لوازم یدکی کمری
12204شیر درب سوپاپ
12204-20040TYPE B:REFER TO ILLUSTRATION (08/2002 – 07/2004)1$17.51
12204-20060TYPE B:REFER TO ILLUSTRATION (12/2004 – 12/2004)1$21.94
12204AGROMMET(FOR VENTILATION SYSTEM)
Not applicable
12261لوله هواگیری
12261-20011(08/2002 – 07/2004)1$12.34
12261-20090(12/2004 – 08/2005)1$14.00
12261-20091(09/2005 – )1$13.96
12261ACLIP OR CLAMP(FOR VENTILATION HOSE)
90467-14017بست2$1.38
12262HOSE, VENTILATION, NO.2
12262-20020لوله هواگیری1$17.36
12262Aبست
96134-41900NO.21$2.33
96134-51700NO.11$2.61