شلنگ هیدرولیک لکسوس RX350 مدل 2007-2008

در
دسته بندی ها: لوازم گیربکس و جلوبندی RX, لوازم یدکی RX
44327A GASKET, PRESSURE PORT, NO.1
44327-30030 1 $2.97
44348A HOSE, OIL RESERVOIR TO PUMP, NO.1
44348-48090 شلنگ مخزن هیدرولیک به پمپ هیدرولیک 1 $119.80
44348B CLAMP(FOR OIL RESERVOIR TO PUMP HOSE)
44349-41010 1 $7.00
44402 COOLER SUB-ASSY, POWER STEERING OIL, NO.1
44402-48050 لوله خنک کن روغن هیدرولیک 1 $291.15
44406 TUBE SUB-ASSY, RETURN
44406-48130 لوله برگشت روغن هیدرولیک به مخزن هیدرولیک 1 $110.78
44410 TUBE ASSY, PRESSURE FEED
44410-48180 لوله فشار قوی هیدرولیک پمپ هیدرولیک به جعبه فرمان 1 $407.59
44410A BOLT, UNION(FOR PRESSURE FEED TUBE)
96341-41603 1 $10.40
44410G RING, O(FOR PRESSURE FEED TUBE)
90301-07009 2 $4.87
44416 TUBE, RETURN(FOR STEERING GEAR OUTLET)
44416-48111 لوله برگشت روغن هیدرولیک از جعبه فرمان 1 $110.78
44416D RING, O(FOR RETURN TUBE)
90301-07009 1 $4.87
44420A TUBE ASSY, RETURN
44420-48080 لوله برگشت روغن هیدرولیک 1 $89.31
44447A BRACKET, HOSE SUPPORT, NO.1
44447-48010 1 $18.66
90119-06423 *** STD. PART $1.07
90119-10906 *** STD. PART $3.95
90464-00483 *** STD. PART $3.48
90466-16002 *** STD. PART $4.51
90467-16019 *** STD. PART $3.12
90467-21010 *** STD. PART $3.60
91513-81040 *** STD. PART $0.79
91621-G0816 *** STD. PART $1.07
91631-J0612 *** STD. PART $0.79
91671-80616 *** STD. PART $0.7