شلنگ رادیاتور راوفور 2014

در
دسته بندی ها: لوازم موتوری راوفور, لوازم یدکی راوفور
12204 VALVE SUB-ASSY, VENTILATION
12204-36020  مهره اب 1
12205 CASE SUB-ASSY, VENTILATION
12205-36010  جعبه روی ترموستات 1
12205A RING, O(FOR VENTILATION CASE)
12273-36010  واشر درب جعبه ترموستات 1
12215 جعبه جداگانه پشتی
12215-36010 1
12261 HOSE, VENTILATION
12261-36050  شلنگ بالایی رادیاتور 1
12261A CLIP OR CLAMP(FOR VENTILATION HOSE)
90467-21004  بست شلنگ رادیاتور 1
12261B CLIP OR CLAMP(FOR VENTILATION HOSE)
90467-19003  بست شلنگ رادیاتور 1
12262 HOSE, VENTILATION, NO.2
12262-36040  شلنگ پایینی رادیاتور 1
12262A CLIP(FOR VENTILATION HOSE NO.2)
90467-16035  بست شلنگ رادیاتور 2
90126-08052 پیچ درب
91551-80616 پیچ درب
91551-80825 پیچ درب
94151-80800 پیچ درب
 ساش