سینی اویل پمپ لندکروزر 2008-2009-2010-2011-2012

در
دسته بندی ها: لوازم موتوری لندکروزر, لوازم یدکی لندکروزر
11301C کاسه نمد جلو میل لنگ
90311-42037 (09/2007 – 03/2009) 1 $18.94
90311-42045 (04/2009 – 11/2010) 1
11301M SENSOR, CAM POSITION
90919-05060  سنسور موقعیت میل سوپاپ 2 $130.87
11302 COVER SUB-ASSY, TIMING CHAIN OR BELT
11310-31013  سینی اویل پمپ 1 $1,027.21
11324 PLATE, TIMING CHAIN COVER
11324-31020 1 $9.69
11328 GASKET, TIMING GEAR OR CHAIN COVER
11328-31030 1 $11.66
11381 RETAINER, ENGINE REAR OIL SEAL
11381-31010 1 $57.33
11381A SEAL, ENGINE REAR OIL
90311-99010  کاسه نمد ته میل لنگ 1 $66.38

diag_2q1xqg