سیستم انژکتور پرادو 4 سیلندر

در
دسته بندی ها: لوازم موتوری پرادو, لوازم یدکی پرادو
22030 دریچه سوخت
22030-75020 1 $1,179.63
22271 GASKET, THROTTLE BODY
22271-0C020 1 $4.15
23250 سوزن انژکتور
23209-79155 4 $288.74
23250B RING, O(FOR FUEL INJECTOR)
90301-07037 4 $3.01
23270 DAMPER ASSY, FUEL PRESSURE PULSATION
23270-75010 1 $104.69
23270F RING, O(FOR PULSATION DAMPER)
90301-07037 1 $3.01
23271F HOSE, FUEL
23271-75210 1 $65.04
23273C HOSE, FUEL, NO.2
23273-75231 1 $32.58
23273D CLIP(FOR FUEL HOSE NO.2)
96135-51100 2 $2.69
23280 فشار شکن بنزین
23280-75040 1 $151.62
23280E RING, O(FOR FUEL PRESSURE REGULATOR)
90301-07037 1 $3.01
23291 INSULATOR, INJECTOR VIBRATION
23291-73010 4 $9.49
23300P صافی بنزین
23300-31100 1 $61.44
23807 PIPE SUB-ASSY, FUEL DELIVERY
23807-75050 1 $66.94
23807R PLUG, FUEL DELIVARY PIPE
90341-12030 1 $3.20
23807V SPACER, NO.1(FOR DELIVERY PIPE)
90561-08036 2 $1.58
23843A CLAMP,FUEL PIPE, NO.3(FOR EFI)
23847-75010 1 $3.32

diag_2bgya8