سوپاپ و شیلنگ بخار بنزین هایس مدل 2005-2020

در
دسته بندی ها: لوازم موتوری هایس, لوازم یدکی هایس
23820 HOSE ASSY, FUEL VAPOR FEED
23820-75130 شلنگ بخار بنزین 1 $54.84
23827A HOSE, FUEL VAPOR FEED, NO.2
23827-75280 شلنگ بخار بنزین 1 $14.00
23827B CLIP(FOR FUEL VAPOR FEED HOSE, NO.2)
96132-51300 2 $2.13
25860 VALVE ASSY, VACUUM SWITCHING, NO.1
90910-12275 شیر بخار بنزین 1 $68.99
90119-T0284 *** STD. PART
90464-00723 *** STD. PART $3.87
90464-T0004 *** STD. PART $6.48
90469-12008 *** STD. PART $2.89
91671-80622 *** STD. PART $0.75
96132-51300 *** STD. PART $2.13