سر سیلندر اوریون 2008-2009-2010-2011

در
دسته بندی ها: لوازم موتوری اوریون, لوازم یدکی اوریون
11101 HEAD SUB-ASSY, CYLINDER
11101-39535  سرسیلندر 1 $1,753.59
11102 HEAD, CYLINDER, LH
11102-39055  سرسیلندر چپ 1 $1,753.59
11103C HOUSING SUB-ASSY, CAMSHAFT, RH
11103-31031 هوزینگ میل سوپاپ(01/2009 – 07/2009) 1 $261.30
11103-31032 (08/2009 – ) 1
11104A HOUSING SUB-ASSY, CAMSHAFT, LH
11104-31042 هوزینگ میل سوپاپ(01/2009 – 07/2009) 1 $261.30
11104-31043 (08/2009 – ) 1
11115 GASKET, CYLINDER HEAD
11115-31080  واشر سرسیلندر 1 $65.04
11116 GASKET, CYLINDER HEAD, NO.2
11116-31060  واشر سرسیلندر شماره 2 1 $65.04
11117E PLUG, W/HEAD STRAIGHT SCREW, NO.1
90341-20012 2 $6.05
11117F PLUG, W/HEAD STRAIGHT SCREW, NO.2
90341-27006 1 $10.44
11117H GASKET(FOR WATER HOLE)
90430-20004 2 $1.34
11117J GASKET(FOR CYLINDER HEAD SCREW PLUG)
90430-27005 1 $2.69
11117K PLUG, W/HEAD STRAIGHT SCREW, LH NO.1
90341-20012 2 $6.05
11117L PLUG, W/HEAD STRAIGHT SCREW, LH NO.2
90341-27006 1 $10.44
11117M GASKET(FOR WATER HOLE NO.2)
90430-20004 2 $1.34
11117N GASKET(FOR CYLINDER HEAD SCREW PLUG NO.2)
90430-27005 1 $2.69
11119A PIN, STRAIGHT, NO.1
90250-05021 L=13.8, OD=5 3 $0.79
11122 BUSH, INTAKE VALVE GUIDE
11122-31050 گیت سوپاپ دود STD 6 $12.73
11123-31050 O/S 0.05 6 $12.73
11122B BUSH, INTAKE VALVE GUIDE, NO.2
11122-31050 گیت سوپاپ دود STD 6 $12.73
11123-31050 O/S 0.05 6 $12.73
11126 BUSH, EXHAUST VALVE GUIDE
11126-31030 گیت سوپاپ اگزوز STD 6 $12.73
11127-31030 O/S 0.05 6 $12.73
11126B BUSH, EXHAUST VALVE GUIDE, NO.2
11126-31030 گیت سوپاپ اگزوز STD 6 $12.73
11127-31030 O/S 0.05 6 $12.73
11131 SEAT, INTAKE VALVE
11131-31050 STD 6 $10.36
11132-31050 O/S 0.03 6 $11.23
11131A SEAT, INTAKE VALVE, NO.2
11131-31050 STD 6 $10.36
11132-31050 O/S 0.03 6 $11.23
11135 SEAT, EXHAUST VALVE
11135-31080 شیم سوپاپ STD 6 $11.23
11136-31080 O/S 0.03 6 $11.23
11135A SEAT, EXHAUST VALUE, NO.2
11135-31080 شیم سوپاپ STD 6 $11.23
11136-31080 O/S 0.03 6 $11.23
11151E BOLT(FOR CAMSHAFT BEARING CAP TO HOUSING RH, NO.1)
90119-07009  پیچ سرسیلندر 8 $1.11
11153A BOLT(FOR CAMSHAFT BEARING CAP TO HOUSING LH, NO.1)
90119-07009  پیچ سرسیلندر 8 $1.11
11155A PIN, RING W/HEAD
90253-11021 10 $2.13
11159F GASKET, CAMSHAFT BEARING CAP OIL HOLE, RH
11159-31010 2 $2.13
11159G GASKET, CAMSHAFT BEARING CAP OIL HOLE, LH
11159-31010 2 $2.13
11193 GASKET, SPARK PLUG TUBE
11193-70010 3 $3.52
11193A GASKET, SPARK PLUG TUBE, LH
11193-70010 3 $3.52
11201 COVER SUB-ASSY, CYLINDER HEAD
11201-31250 1 $350.61
11202 COVER SUB-ASSY, CYLINDER HEAD, LH
11202-31030 1 $375.09
11209 COVER SUB-ASSY, V-BANK
11209-31031 (08/2009 – )    کاور موتور 1 $233.51
11209-31130 (10/2006 – 07/2009) 1 $226.35
11213 GASKET, CYLINDER HEAD COVER
11213-31050 1 $23.37
11214 GASKET, CYLINDER HEAD COVER, NO.2
11214-31020 1 $23.37
11254 BRACKET, V-BANK COVER, NO.1
11254-31020 3 $2.73
11401M SENSOR, CRANK POSITION, NO.2
90919-05060  سنسور موقعیت میلنگ شماره 2 4 $130.87
12108 CAP SUB-ASSY, OIL FILLER
12180-28010 1 $18.27
12108A GASKET(FOR OIL FILLER CAP)
90430-37004 1 $1.94
12281A HANGER, ENGINE, NO.1
12281-31120 1 $38.55
12282D HANGER, ENGINE, NO.2
12282-31100 1 $36.18
15330A RING, O(FOR CAM TIMING OIL CONTROL VALVE)
90099-14137 2 $3.24
15330B VALVE ASSY, CAM TIMING OIL CONTROL, RH
15330-31020 NO.1 1 $133.79
15330-31030 NO.2 1 $133.79
15340 VALVE ASSY, CAM TIMING OIL CONTROL, LH
15330-31020 NO.1 1 $133.79
15340-31020 NO.2 1 $135.02
15340A RING, O(FOR CAM TIMING OIL CONTROL VALVE)
90099-14137 2 $3.24
15678D FILTER, OIL CONTROL VALVE, RH
15678-46020 1 $5.34
15678E FILTER, OIL CONTROL VALVE, LH
15678-46020 1 $5.34
90126-06029 *** STD. PART $0.71
90126-08052 *** STD. PART $0.99
90250-08028 *** STD. PART $1.50
90253-11021 *** STD. PART $2.13
90430-10024 *** STD. PART $1.03
90480-22024 *** STD. PART $3.12
91551-80616 *** STD. PART $0.71
91671-10825 *** STD. PART $0.99
91671-80616 *** STD. PART $0.71
 %d8%b3%d8%b1%d8%b3%db%8c%d9%84
11101A BOLT(FOR CYLINDER HEAD SET)
90910-02162 16 $10.32
11101B WASHER, PLATE(FOR CYLINDER HEAD SET)
90201-11034 16 $1.27
11101V BOLT(FOR CYLINDER HEAD SET SUB)
90105-10521 2 $2.21
11103D BOLT(FOR CAMSHAFT HOUSING TO CYLINDER HEAD, RH)
90119-08C84 3 $1.23
11104B BOLT(FOR CAMSHAFT HOUSING TO CYLINDER HEAD, LH)
90119-08C84 4 $1.23
11151F BOLT(FOR CAMSHAFT BEARING CAP TO HOUSING RH, NO.2)
90119-08C85 9 $1.46
11153B BOLT(FOR CAMSHAFT BEARING CAP TO HOUSING LH, NO.2)
90119-08C85 9 $1.46
11201B WASHER, SEAL(FOR CYLINDER HEAD COVER)
90210-06013 1 $1.07
11202B WASHER, SEAL(FOR CYLINDER HEAD COVER, LH)
90210-06013 1 $1.07
90105-06323 *** STD. PART $0.71
90105-08456 *** STD. PART $0.95
91551-80660 *** STD. PART $0.99
91551-80870 *** STD. PART $1.38
 1