سرسیلندر پرادو 4 سیلندر

در
دسته بندی ها: لوازم موتوری پرادو, لوازم یدکی پرادو
11101 HEAD SUB-ASSY, CYLINDER
11101-75150  سرسیلندر 1 $1,787.28
11101A BOLT(FOR CYLINDER HEAD SET)
90910-02091  پیچ سرسیلندر 10 $8.42
11101B WASHER, PLATE(FOR CYLINDER HEAD SET)
90201-11034 10 $1.27
11101J VALVE ASSY, CAMSHAFT TIMING OIL CONTROL
15330-75010  سنسور میل سوپاپ 1 $93.90
11115 GASKET, CYLINDER HEAD
11115-75050  واشر سرسیلندر 1 $44.79
11116A PLUG, TIGHT, NO.1
96411-62500 1 $6.29
11117E PLUG, W/HEAD STRAIGHT SCREW, NO.1
90341-20002 3 $4.51
11117F PLUG, W/HEAD STRAIGHT SCREW, NO.2
90341-32002 1 $10.36
11117H GASKET(FOR WATER HOLE)
90430-20004 3 $1.34
11117J GASKET(FOR CYLINDER HEAD SCREW PLUG)
90430-33001 1 $3.84
11122 BUSH, INTAKE VALVE GUIDE
11122-75020 STD 8 $12.73
11123-75020 O/S 0.05 8 $12.73
11126 BUSH, EXHAUST VALVE GUIDE
11122-75020 STD 8 $12.73
11123-75020 O/S 0.05 8 $12.73
11131
11131-75080 STD 8 $10.28
11132-75080 O/S 0.03 8 $10.28
11135
11135-75100 STD 8 $11.78
11136-75100 O/S 0.03 8 $11.78
11151A PIN, RING(FOR CAMSHAFT BEARING CAP SETTING)
90253-10006 L=7, OD=10 2 $1.11
11159A BOLT(FOR HEAD TO CAMSHAFT BEARING CAP)
90119-07013  پیچ شاطون 20 $1.27
11201 COVER SUB-ASSY, CYLINDER HEAD
11201-75051  درب سوپاپ 1 $333.57
11213 GASKET, CYLINDER HEAD COVER
11213-75040  واشرلاستیک درب سوپاپ 1 $29.77
11214 GASKET, CYLINDER HEAD COVER, NO.2
11214-75010  واشر درب سوپاپ 1 $20.51
12108 CAP SUB-ASSY, OIL FILLER
12180-21010  درب روغن موتور 1 $18.27
12108A GASKET(FOR OIL FILLER CAP)
90430-37140 1 $1.58
12281A HANGER, ENGINE, NO.1
12281-75040 1 $17.24
12282D HANGER, ENGINE, NO.2
12281-75040 1 $17.24
15678A FILTER, OIL CONTROL VALVE
15678-21010

diag_1x420iz