سردنده و لیور و مکانیزم و سیم تعویض دنده لکسوس RX350 مدل 2007-2008

در
دسته بندی ها: لوازم گیربکس و جلوبندی RX, لوازم یدکی RX
33504F سردنده
33504-48010-C0 BLACK, TRIM1*, 2* 1 $164.24
33504-48010-E0 SANDAL WOOD, TRIM0* 1 $164.24
33504-48020-E0 STEERING WHEEL-WOOD & WITH(AUDIO SWITCH), MD.BROWN, TRIM1*, 2*, MARK = A 1 $520.23
33504-48020-E1 STEERING WHEEL-WOOD & WITH(AUDIO SWITCH), LIGHTBROWN, TRIM0*, MARK = A 1 $520.23
33504-48050-B0 STEERING WHEEL-WOOD & WITH(AUDIO SWITCH), DK.GRAY, TRIM1*, MARK = J 1 $520.23
33550D BULB, POSITION INDICATOR LAMP
90981-11014 14V 1.4W 1 $3.20
33550E CAP, POSITION INDICATOR LAMP
90339-04055 1 $2.21
33560 UNIT ASSY, SHIFT LOCK CONTROL
33560-48120 مکانیزم تعویض دنده 1 $715.90
33563 BUTTON, SHIFT LOCK RELEASE
33563-48060 1 $10.20
33569A GUIDE, SHIFT LOCK RELEASE BUTTON
33569-48020 1 $14.23
33635A GUIDE, WIRE, NO.1 (FOR SHIFT LEVER)
33635-48030 1 $3.95
33866 SPRING, SHIFT LOCK RELEASE
33866-48010 1 $0.67
33877 LABEL, SHIFT LOCK INFORMATION, NO.1
33877-50030 1 $4.51
35906 WIRE SUB-ASSY, INDICATOR LAMP
35906-48020 1 $10.08
35907 HOUSING SUB-ASSY, POSITION INDICATOR (FOR FLOOR SHIFT)
35907-48030 1 $76.43
35953 GUIDE, POSITION INDICATOR LIGHT
35953-48020 1 $36.93
35974 HOUSING, POSITION INDICATOR, LOWER
35974-48050 قاب دنده 1 $68.32
35975 COVER, SLIDE (FOR POSITION INDICATOR)
35975-48040 1 $15.18
35976 COVER, SLIDE, NO.2 (FOR POSITION INDICATOR)
35976-48020 1 $6.29
85426-37010 *** STD. PART $2.13
94150-80830 *** STD. PART $1.11

33820B CABLE ASSY, TRANSMISSION CONTROL
33820-48140 سیم تعویض دنده 1 $305.94
33823 BRACKET, TRANSMISSION CONTROL CABLE, NO.1
33823-48060 1 $24.39
33826A BRACKET, TRANSMISSION CONTROL CABLE, NO.2
33826-48040 1 $8.90
90119-08760 *** STD. PART $1.38
90119-08884 *** STD. PART $0.95
90179-08054 *** STD. PART $1.11
90468-14016 *** STD. PART $1.46
91621-J0612 *** STD. PART $0.79