ساعت گیربکس و صافی گیربکس پرادو شش سیلندر 2005-2009

در
دسته بندی ها: لوازم گیربکس و جلوبندی پرادو, لوازم یدکی پرادو
35205A SPRING SUB-ASSY, B-3 ACCUMULATOR
35205-60010 فنر ساعت گیربکس 1 $3.91
35205B RING, HOLE SNAP (FOR B-3 ACCUMULATOR SPRING)
90521-22004 1 $2.65
35207B SPRING SUB-ASSY, C-2 ACCUMULATOR
35207-22010 فنر ساعت گیربکس 1 $3.68
35207C RING, HOLE SNAP (FOR C-2 ACCUMULATOR SPRING)
90521-22004 1 $2.65
35208B SPRING SUB-ASSY, C-3 ACCUMULATOR
35208-60010 فنر ساعت گیربکس 1 $3.56
35208C RING, HOLE SNAP (FOR C-3 ACCUMULATOR SPRING)
90521-22004 1 $2.65
35210 SOLENOID ASSY, CLUTCH CONTROL, NO.1
35210-50010 شیربرقی گیربکس (سلونوئید) 2 $191.95
35230 SOLENOID ASSY, TRANSMISSION 3WAY, NO.2
35230-60010 شیر برقی گیربکس , سلونویید 1 $336.38
35240 SOLENOID ASSY, AUTOMATIC TRANSMISSION 3WAY
35240-60020 شیر سلونوئید گیربکس 1 $336.38
35250A SOLENOID ASSY, TRANSMISSION, NO.3
35250-60010 شیر برقی گیربکس : سلونویید 1 $336.38
35250B RING, O NO.3(FOR TRANSMISSION SOLENOID)
90301-06004 1 $3.15
35251 BODY, CHECK BALL
35251-30020 1 $34.36
35251A SPRING, COMPRESSION (FOR CHECK BALL BODY)
90501-03005 1 $1.27
35280 شیر برقی گیربکس سلونویید
35280-30050 (11/2006 – 07/2009) 1 $211.05
35280-50020 (08/2004 – 10/2006) 1 $211.44
35285 PLATE, SOLENOID LOCK
35285-34010 2 $1.27
35290  شیر کنترل فشار روغن ساعت گیربکس :سلونویید
35290-34010 (11/2006 – 07/2009) 1 $211.05
35290-50010 (08/2004 – 10/2006) 1 $211.44
35290B PIN, STRAIGHT (FOR LINE PRESSURE CONTOROL SOLENOID)
90250-03045 4 $0.51
35330 STRAINER ASSY, VALVE BODY OIL
35330-60050 صافی گیربکس 1 $118.69
35330A RING, O (FOR OIL STRAINER)
90301-31014 1 $3.01
35410 BODY ASSY, TRANSMISSION VALVE
35410-60580 ساعت گیربکس 1 $1,759.00
35424D SPRING, COMPRESSION (FOR C-1 ACCUMULATOR PISTON)
90501-20173 INNER 1 $2.85
90501-21040 OUTER 1 $3.52
35424F VALVE, C-1 ACCUMULATOR
35424-60030 1 $23.17
35425A PISTON, C-2 ACCUMULATOR
35425-50020 (08/2006 – 07/2009) 1 $24.99
35425-60060 (08/2004 – 07/2006) 1 $32.78
35425B SPRING, COMPRESSION (FOR C-2 ACCUMULATOR PISTON)
90501-22062 1 $4.11
35425C RING, O (FOR C-2 ACCUMULATOR PISTON)
90301-20008 UPPER 1 $3.01
90301-28008 LOWER 1 $3.58
35426D PISTON, C-3 ACCUMULATOR
35426-50020 (08/2006 – 07/2009) 1 $44.08
35426-60020 (08/2004 – 07/2006) 1 $69.11
35426E SPRING, COMPRESSION (FOR C-3 ACCUMULATOR PISTON)
90501-24038 INNER 1 $3.16
90501-25028 OUTER 1 $4.39
35426F RING, O (FOR C-3 ACCUMULATOR PISTON)
90301-26011 UPPER 1 $3.01
90301-34011 LOWER 1 $3.01
35427K PISTON, B-3 ACCUMULATOR
35427-50020 (08/2006 – 07/2009) 1 $39.10
35427-60020 (08/2004 – 07/2006) 1 $59.58
35427L SPRING, COMPRESSION (FOR B-3 ACCUMULATOR PISTON)
90501-27036 1 $5.54
35427M RING, O (FOR B-3 ACCUMULATOR PISTON)
90301-23010 UPPER 1 $3.01
90301-34011 LOWER 1 $3.01
35481B CLAMP, VALVE BODY WIRE HARNESS
35481-60010 1 $9.69
35482B CLAMP, TEMPERATURE SENSOR
35482-60040 2 $5.50
90105-05005 *** STD. PART $0.59
90105-06049 *** STD. PART $0.55
91511-C0625 *** STD. PART $0.99
91511-C0635 *** STD. PART

82125J سیم کشی گیربکس
82125-35150 (08/2004 – 04/2007) 1 $72.91
82125-60650 (06/2007 – 07/2009) 1 $72.91
82125L RING, O(FOR TRANSMISSION WIRE)
90301-21009 1 $3.15
91611-B0616 *** STD. PART $0.79