رادیاتور آب یاریس 2014 هاچ بک

در
دسته بندی ها: لوازم موتوری یاریس, لوازم یدکی یاریس
6361 FAN
16361-0M110  پروانه 1
16363 MOTOR, COOLING FAN
16363-0Y040  پروانه فن 1
16400 RADIATOR ASSY
16400-0M220  رادیاتور آب 1
16400B PLUG, RADIATOR DRAIN COCK
16417-0C180 1 $5.54
16400F PACKING(FOR RADIATOR DRAIN COCK)
16492-21050 1 $3.24
16418 PACKING
16476-0H060 1
16470A HOSE OR PIPE(FOR RADIATOR RESERVE TANK)
16377-0M110  شلنگ مخزن ذخیره آب 1
16470B CLAMP OR CLIP(FOR RADIATOR RESERVE TANK HOSE)
90467-11085 1 $0.91
16471 CAP SUB-ASSY, RESERVE TANK
16376-0Y050  درب مخزن ذخیره آب 1
16502 FILLER SUB-ASSY, WATER
16502-0M020 1
16520A CAP SUB-ASSY, WATER FILLER
16401-0H060 1 $28.43
16522 BRACKET, WATER FILLER
16522-0M020 1
16523A CUSHION, RADIATOR SUPPORT
16523-0M050 (L) 2
16523-21030 (J) 2 $2.89
16535 SUPPORT, RADIATOR, LOWER
90480-22025 2 $3.16
16571C HOSE, RADIATOR, NO.1
16571-0M080  شلنگ رادیاتور 1
16571D CLIP, RADIATOR HOSE, NO.1
96136-43901 2 $8.18
16572D HOSE, RADIATOR, NO.2
16572-0M090  شلنگ رادیاتور 1
16572E CLIP, RADIATOR HOSE, NO.2
96136-43901 2 $8.18
16573B HOSE, RADIATOR, NO.3
16573-0M080  شلنگ رادیاتور 1
16573C CLAMP OR CLIP, RADIATOR HOSE, NO.3
96136-43901 2 $8.18
16711 SHROUD, FAN
16711-0M110  بادگیر رادیاتور 1
16750 DUCT ASSY, FAN SHROUD VENTILATION
16750-0M010 1
16832 SEAL, FAN SHROUD
Not applicable

diag_1x3SG39