رادیاتور آب لندکروزر 2008-2009-2010-2011-2012

در
دسته بندی ها: لوازم موتوری لندکروزر, لوازم یدکی لندکروزر
16361 FAN
16361-31060  پروانه 1 $130.56
16400 RADIATOR ASSY
16400-31600  رادیاتور آب 1 $451.14
16400A COCK SUB-ASSY, RADIATOR DRAIN
16417-30170  پیچ تخلیه رادیات 1 $7.35
16400F PACKING(FOR RADIATOR DRAIN COCK)
16418-15520 1 $2.10
16400R BUSHING(FOR RADIATOR)
16444-50370 2 $3.20
16400S COLLAR(FOR RADIATOR)
16445-31570 NO.1 2 $3.99
16445-50370 NO.2 2 $3.99
16445-50380 NO.3 2 $3.99
16401 CAP SUB-ASSY, RADIATOR
16401-50370  درب رادیاتور 1 $31.55
16441 TANK, RADIATOR, UPPER
16441-31570  درپوش بالایی رادیات 1 $200.65
16442 RING, O(FOR RADIATOR UPPER TANK)
16442-50370 1 $65.91
16453 PLATE, RADIATOR SIDE
16453-50370  مخزن کنار رادیات 1 $67.81
16454 PLATE, RADIATOR SIDE
16454-50370  مخزن کنار رادیات 1 $67.81
16455 BOLT, RADIATOR SIDE SUPPORT PLATE
16455-50370 6 $2.29
16461 TANK, RADIATOR, LOWER
16460-31600  مخزن زیر رادیات 1 $165.30
16462 RING, O(FOR RADIATOR LOWER TANK)
16442-50370 1 $65.91
16465A PACKING, RADIATOR, NO.1
16465-50370 1 $5.69
16465B PACKING, RADIATOR, NO.2
16466-50370 2 $14.08
16471 CAP SUB-ASSY, RESERVE TANK
16405-50080 1 $15.42
16547 BUSH, RADIATOR SUPPORT, NO.1
16547-50370 NO.1 2 $7.95
16547-50380 NO.2 4 $13.05
16548 BUSH, RADIATOR SUPPORT, NO.2
16548-50370 2 $10.91
16567 HOSE(FOR RADIATOR RESERVE TANK)
16477-50220 1 $8.50
16567A CLIP(FOR RADIATOR RESERVE TANK HOSE)
90466-11001 1 $1.98
16571C HOSE, RADIATOR, NO.1
16571-31240  شلنگ رادیات 1 $29.02
16571D CLIP, RADIATOR HOSE, NO.1
96136-44301 2 $10.44
16572D HOSE, RADIATOR, NO.2
16572-31290  شلنگ رادیات 1 $38.51
16572E CLIP, RADIATOR HOSE, NO.2
96136-44301 2 $10.44
16581C CLAMP, HOSE(FOR RADIATOR HOSE NO.2)
Not applicable
16711 بادگیر رادیات
16711-31390
16031 WATER INLET SUB-ASSY, W/THERMOSTAT
16031-31011  ترموستات با لوله 1 $57.33
16261 HOSE, WATER BY-PASS
16261-31020 1 $8.70
16261A CLAMP OR CLIP, HOSE(FOR WATER BY-PASS HOSE)
96137-41301 2 $3.52
16264 HOSE, WATER BY-PASS, NO.2
16264-31010 1 $8.70
16264A CLAMP OR CLIP(FOR WATER BY-PASS HOSE NO.2)
96137-41301 2 $3.52
16267 HOSE, WATER BY-PASS, NO.3
16267-31010 1 $13.40
16267A CLAMP OR CLIP(FOR WATER BY-PASS HOSE NO.3)
96134-42100 2 $2.17
16281 HOSE, WATER BY-PASS, NO.4
16281-31011 1 $8.70
16281A CLAMP OR CLIP(FOR WATER BY-PASS HOSE NO.4)
90467-13073 NO.1 1 $1.98
96136-41501 NO.2 1 $1.74
16282 HOSE, WATER BY-PASS, NO.5
16282-31010 1 $8.70
16282A CLAMP OR CLIP(FOR WATER BY-PASS HOSE NO.5)
90467-13073 NO.1 1 $1.98
96136-41501 NO.2 1 $1.74
16323 HOUSING, WATER INLET
16323-31021  مخزن ترموستات 1 $115.92
16325 GASKET, WATER INLET HOUSING, NO.1
16325-31010 1 $1.62
16326 GASKET, WATER INLET HOUSING, NO.2
16326-31020 1 $0.91
16332 PIPE, WATER OUTLET, NO.1
16306-31020 (09/2007 – 12/2007) 1 $110.55
16306-31021 (01/2008 – 12/2011) 1 $110.55
16341 GASKET, WATER OUTLET
16341-31010 2 $7.16
16356 JOINT, WATER BY-PASS, REAR
16356-31010

diag_2bh8cb diag_2q1xqg