دینام کمری 2007-2008-2009

در
دسته بندی ها: لوازم موتوری کمری, لوازم یدکی کمری
27020 دینام
27060-0H120 12V 80A 1
27020E BOLT(FOR ALTERNATOR)
91512-81085 NO.1 1 $1.15
91551-80840 NO.2 1 $1.50
27039 COVER, ALTERNATOR REAR END
27039-0C020  درپوش دینام 1 $12.38
27310 FRAME ASSY, DRIVE END, ALTERNATOR
27310-0H120  قاب جلویی دینام 1
27310B BEARING(FOR ALTERNATOR DRIVE END FRAME)
90068-10029  بلبرینگ دینام 1 $30.48
27312 PLATE, RETAINER
27312-0C020 1 $5.65
27330 ROTOR ASSY, ALTERNATOR
27330-0M040  آرمیچر دینام 1 $265.53
27360 COIL ASSY, ALTERNATOR
27360-0H090  آفتامات دینام با سیم پیچ 1
27370 HOLDER ASSY, ALTERNATOR BRUSH
27370-0C020 1 $24.55
27384 WASHER
27384-0C020 1 $1.30
27387B INSULATOR, ALTERNATOR TERMINAL
27387-0C020 1 $7.04
27411 PULLEY, ALTERNATOR
27411-0H090  فولی دینام 1
27446A CLAMP
27446-0H090 1
90068-00022 *** STD. PART $0.71
90068-00023 *** STD. PART $0.75
90068-04033 *** STD. PART $2.06
90068-04046 *** STD. PART
90068-05009 *** STD. PART $2.06
90068-0C020 *** STD. PART $0.63
94150-80600 *** STD. PART $0.87
 diag_1iKhDXX