دیفرانسیل عقب هایلوکس 2005-2015

در
دسته بندی ها: لوازم گیربکس و جلوبندی هایلوکس, لوازم یدکی هایلوکس
41039 دنده دشلی عقب
41039-34070 DIFFERENTIAL-WITH(LSD) 1 $255.65
41039-71010 1 $507.14
41101 پوسته دیفرانسیل عقب
41101-0K010 1 $610.14
41110 دیفرانسیل عقب
41110-0K050 FINAL GEAR RATIO=41:9=4.555 1 $1,958.37
41110-0K100 FINAL GEAR RATIO=41:9=4.555, DIFFERENTIAL-WITH(LSD) 1 $2,900.70
41114 BOLT, REAR DIFFERENTIAL BEARING CAP
90105-T0081 4 $2.29
41115 RING, DIFFERENTIAL OIL STORAGE
41115-0K010 1 $4.74
41201 کرانویل پنیون عقب
41201-09450 FINAL GEAR RATIO=41:9=4.556 1 $1,025.56
41201A BEARING, TAPERED ROLLER (FOR REAR DRIVE PINION REAR)
90366-T0016  بلبرینگ پنیون عقب داخل دیفرانسیل 1 $153.32
41201B BEARING, TAPERED ROLLER (FOR REAR DRIVE PINION FRONT)
90366-T0013  بلبرینگ پنیون عقب بیرون دیفرانسیل 1 $83.03
41201C SEAL, OIL (FOR REAR DIFFERENTIAL CARRIER)
90311-T0013  کاسه نمد پنیون 1 $16.21
41201E SHIM (FOR REAR DIFF DRIVE PINION SPACER FRONT ADJUST)
90564-35109 T=1.70 1 $3.52
90564-35110 T=1.73 1 $3.52
90564-35111 T=1.76 1 $3.52
90564-35112 T=1.79 1 $10.64
90564-35113 T=1.82 1 $3.52
90564-35114 T=1.85 1 $3.52
90564-35115 T=1.88 1 $3.52
90564-35116 T=1.91 1 $3.52
90564-35117 T=1.94 1 $3.52
90564-35118 T=1.97 1 $3.52
90564-35119 T=2.00 1 $3.52
90564-35120 T=2.03 1 $3.52
90564-35121 T=2.06 1 $3.52
90564-35123 T=2.09 1 $3.52
90564-35124 T=2.12 1 $3.52
90564-35125 T=2.15 1 $3.52
90564-35126 T=2.18 1 $3.52
90564-35127 T=2.21 1 $3.52
90564-35128 T=2.24 1 $3.52
90564-35129 T=2.27 1 $3.52
90564-35130 T=2.30 1 $3.52
90564-35131 T=2.33 1 $3.52
41204 فلنچ دیفرانسیل عقب
41204-0K010 (L) 1 $123.00
41204-35100 (J) 1 $117.58
41204B NUT (FOR REAR DRIVE PINION)
90177-22003 OD=39.5 1 $3.60
41214 SLINGER, REAR DIFFERENTIAL DRIVE PINION OIL
41214-26011 1 $7.00
41222 PLATE, REAR DIFFERENTIAL RING GEAR SET BOLT LOCK
41222-0K010 5 $2.77
41222A BOLT (FOR REAR DIFFERENTIAL RING GEAR SET)
90101-11353 10 $1.23
41231 SPACER, REAR DIFFERENTIAL DRIVE PINION BEARING
41231-24010 1 $19.61
41252 DEFLECTOR, DUST (FOR REAR DIFFERENTIAL)
41252-35041 (J) 1 $11.27
41301 CASE SUB-ASSY, REAR DIFFERENTIAL
41301-0K010 1 $1,028.59
41301A BEARING(FOR REAR DIFFERENTIAL CASE)
90366-T0010 2 $68.72
90366-T0019 DIFFERENTIAL-WITH(LSD) 2 $76.98
41315 NUT, REAR DIFFERENTIAL BEARING ADJUSTING
41315-0K010 2 $14.27
41316 LOCK, REAR DIFFERENTIAL BEARING ADJUSTING NUT
41316-0K010 2 $2.10
41342 SHAFT, REAR DIFFERENTIAL PINION
41342-0K010 1 $35.58
41342B PIN, STRAIGHT (FOR REAR DIFFERENTIAL PINION SHAFT)
90250-T0006 1 $1.15
41351 WASHER, REAR DIFFERENTIAL PINION THRUST
41351-0K010 2 $2.37
41351-0K020 DIFFERENTIAL-WITH(LSD) 4 $3.24
41361 WASHER, REAR DIFFERENTIAL SIDE GEAR THRUST, NO.1
41361-0K020 T=1.55 2 $6.29
41361-0K030 T=1.60 2 $6.29
41361-0K040 T=1.65 2 $6.29
41361-0K050 T=1.70 2 $6.29
41361-0K060 T=1.75 2 $6.40
41361-0K070 T=1.80 2 $6.56
41361-0K080 T=1.85 2 $6.72
41361-0K090 T=1.90 2 $6.96
41361-35161 T=1.8, DIFFERENTIAL-WITH(LSD) 6 $12.10
41361-35291 T=1.70, MARK N, DIFFERENTIAL-WITH(LSD) 2 $12.18
90119-T0071 *** STD. PART $0.99
 diag_1oedwv6