دیفرانسیل عقب لندکروزر استیشن 98-2007

در
دسته بندی ها: لوازم گیربکس و جلوبندی لندکروزر, لوازم یدکی لندکروزر
41101 پوسته دیفرانسیل عقب
41101-60180 1 $759.14
41101-60190 W(REAR DIFFERENTIAL LOCK) 1 $759.14
41110 دیفرانسیل عقب
41110-60881 FINAL GEAR RATIO=43:10=4.300 1 $2,542.70
41110-6A031 FINAL GEAR RATIO=43:10=4.300, W(LSD) 1 $3,597.36
41110-6A121 FINAL GEAR RATIO=43:10=4.300, W(REAR DIFFERENTIAL LOCK) 1 $2,669.82
41114 BOLT, REAR DIFFERENTIAL BEARING CAP
41114-60010 W(REAR DIFFERENTIAL LOCK) 4 $7.24
90105-12053 4 $2.17
41201 کرانویل پنیون عقب
41201-80203 FINAL GEAR RATIO=43:10=4.300 1 $1,332.69
41201A BEARING, TAPERED ROLLER (FOR REAR DRIVE PINION REAR)
90366-40088  بلبرینگ پنیون دیفرانسیل عقب 1 $145.02
41201B BEARING, TAPERED ROLLER (FOR REAR DRIVE PINION FRONT)
90366-30071  بلبرینگ انتهایی پنیون دیفرانسیل عقب 1 $88.80
41201C SEAL, OIL (FOR REAR DIFFERENTIAL CARRIER)
90311-41009  کاسه نمد پنیون دیفرانسیل عقب 1 $22.46
41201D WASHER, PLATE (FOR REAR DIFFERENTIAL DRIVE PINION)
90564-40004 T=1.05 1 $4.07
90564-40006 T=1.075 1 $5.61
90564-40007 T=1.10 1 $4.07
90564-40008 T=1.125 1 $5.61
90564-40009 T=1.15 1 $4.67
90564-40010 T=1.175 1 $5.61
90564-40011 T=1.20 1 $4.67
90564-40012 T=1.225 1 $5.61
90564-40013 T=1.25 1 $4.67
90564-40014 T=1.275 1 $5.61
90564-40015 T=1.30 1 $4.67
90564-40016 T=1.325 1 $5.61
90564-40017 T=1.35 1 $4.67
90564-40018 T=1.375 1 $5.61
90564-40019 T=1.40 1 $4.67
90564-40020 T=1.425 1 $5.81
90564-40021 T=1.45 1 $4.67
90564-40022 T=1.475 1 $5.81
90564-40023 T=1.50 1 $4.67
90564-40024 T=1.525 1 $6.17
90564-40025 T=1.55 1 $4.67
41204 FLANGE SUB-ASSY, REAR DRIVE PINION COMPANION, REAR
41204-35100  فلنچ دیفرانسیل عقب 1 $117.58
41204G NUT (FOR DRIVE PINION COMPANION FLANGE REAR)
90177-22003 1 $3.60
41214 SLINGER, REAR DIFFERENTIAL DRIVE PINION OIL
41214-26011 1 $7.00
41222A BOLT (FOR REAR DIFFERENTIAL RING GEAR SET)
90901-05002 12 $4.39
41231 SPACER, REAR DIFFERENTIAL DRIVE PINION BEARING
41231-60030 1 $20.32
41252 DEFLECTOR, DUST (FOR REAR DIFFERENTIAL)
41252-35041 1 $11.27
41301A BEARING(FOR REAR DIFFERENTIAL CASE)
90366-50054 2 $88.80
90366-60002 W(REAR DIFFERENTIAL LOCK) 2 $180.72
41302 CASE SUB-ASSY, REAR DIFFERENTIAL
41301-60080 1 $547.35
41301-60090 W(LSD) 1 $547.35
41301-60100 W(REAR DIFFERENTIAL LOCK) 1 $547.35
41302A BOLT(FOR REAR DIFFERENTIAL CASE)
90105-10021 8 $2.13
41315 NUT, REAR DIFFERENTIAL BEARING ADJUSTING
41315-30010 2 $16.41
41316 LOCK, REAR DIFFERENTIAL BEARING ADJUSTING NUT
41316-30010 SINGLE TYPE 2 $1.23
41317-30010 DOUBLE TYPE 2 $1.54
41331 دنده دشلی دیفرانسیل عقب
41331-60060 2 $133.36
41331-60070 W(LSD) 2 $145.97
41331-60080 W(REAR DIFFERENTIAL LOCK) 2 $145.97
41341 PINION, REAR DIFFERENTIAL
41341-55013  دنده پنیون دیفرانسیل عقب 4 $67.33
41341-60011 W(LSD) 4 $73.66
41351 WASHER, REAR DIFFERENTIAL PINION THRUST
41351-35011 W(REAR DIFFERENTIAL LOCK) 4 $17.99
41351-60010 4 $16.96
41361 WASHER, REAR DIFFERENTIAL SIDE GEAR THRUST, NO.1
41361-60341 T=2.00, W(LSD) 6 $12.85
41361-60800 T=1.525 2 $13.17
41361-60810 T=1.550 2 $12.22
41361-60820 T=1.575 2 $13.56
41361-60830 T=1.600 2 $12.57
41361-60840 T=1.625 2 $13.92
41361-60850 T=1.650 2 $12.85
41361-60860 T=1.675 2 $14.35
41361-60870 T=1.700 2 $13.32
41361-60880 T=1.725 2 $14.79
41361-60890 T=1.750 2 $13.72
41361-60A00 T=1.775 2 $15.22
41361-60A10 T=1.800 2 $14.08
41361-60A20 T=1.825 2 $15.62
41361-60A30 T=1.850 2 $14.39
41361-60A40 T=1.875 2 $15.93
41361-60A50 T=1.900 2 $14.79
41361-60A60 T=1.925 2 $16.37
41361-60A70 T=1.950 2 $15.18
41361-60A80 T=1.975 2 $16.76
41361-60A90 T=2.000 2 $15.58
41361-60B00 T=2.025 2 $17.44
41361-60B10 T=2.050 2 $16.09
41361-60B20 T=2.075 2 $17.79
41361-60B30 T=2.100 2 $16.49
41361-60B40 T=2.125 2 $18.23
41361-60B50 T=1.525, W(REAR DIFFERENTIAL LOCK) 2 $13.17
41361-60B60 T=1.550, W(REAR DIFFERENTIAL LOCK) 2 $13.36
41361-60B70 T=1.575, W(REAR DIFFERENTIAL LOCK) 2 $13.56
41361-60B80 T=1.600, W(REAR DIFFERENTIAL LOCK) 2 $13.76
41361-60B90 T=1.625, W(REAR DIFFERENTIAL LOCK) 2 $13.92
41361-60C00 T=1.650, W(REAR DIFFERENTIAL LOCK) 2 $14.08
41361-60C10 T=1.675, W(REAR DIFFERENTIAL LOCK) 2 $14.35
41361-60C20 T=1.700, W(REAR DIFFERENTIAL LOCK) 2 $14.55
41361-60C30 T=1.725, W(REAR DIFFERENTIAL LOCK) 2 $14.79
41361-60C40 T=1.750, W(REAR DIFFERENTIAL LOCK) 2 $14.98
41361-60C50 T=1.775, W(REAR DIFFERENTIAL LOCK) 2 $15.22
41361-60C60 T=1.800, W(REAR DIFFERENTIAL LOCK) 2 $15.42
41361-60C70 T=1.825, W(REAR DIFFERENTIAL LOCK) 2 $15.62
41361-60C80 T=1.850, W(REAR DIFFERENTIAL LOCK) 2 $15.78
41361-60C90 T=1.875, W(REAR DIFFERENTIAL LOCK) 2 $15.93
41361-60D00 T=1.900, W(REAR DIFFERENTIAL LOCK) 2 $16.17
41361-60D10 T=1.925, W(REAR DIFFERENTIAL LOCK) 2 $16.37
41361-60D20 T=1.950, W(REAR DIFFERENTIAL LOCK) 2 $16.61
41361-60D30 T=1.975, W(REAR DIFFERENTIAL LOCK) 2 $16.76
41361-60D40 T=2.000, W(REAR DIFFERENTIAL LOCK) 2 $17.04
41361-60D50 T=2.025, W(REAR DIFFERENTIAL LOCK) 2 $17.44
41361-60D60 T=2.050, W(REAR DIFFERENTIAL LOCK) 2 $17.63
41361-60D70 T=2.075, W(REAR DIFFERENTIAL LOCK) 2 $17.79
41361-60D80 T=2.100, W(REAR DIFFERENTIAL LOCK) 2 $18.07
41361-60D90 T=2.125, W(REAR DIFFERENTIAL LOCK) 2 $18.23
41371 SPIDER, REAR DIFFERENTIAL
41306-60020 W(LSD) 1 $109.12
41371-36011 1 $144.59

diag_1wPc8X7