دستگاه شیشه بالابر درب عقب کمری 2007-2008-2009

در
دسته بندی ها: لوازم بدنه کمری, لوازم یدکی کمری
68750 HINGE ASSY, REAR DOOR, UPPER RH
68750-06020 1  لولای بالایی درب عقب راست
68760 HINGE ASSY, REAR DOOR, UPPER LH
68760-06020 1  لولای بالایی درب عقب چپ
68770 HINGE ASSY, REAR DOOR, LOWER RH
68770-06010 1  لولای پایینی درب عقب راست
68780 HINGE ASSY, REAR DOOR, LOWER LH
68780-06010 1  لولای پایینی درب عقب چپ
69803 REGULATOR SUB-ASSY, REAR DOOR WINDOW, RH
69803-06060 1  دستگاه شیشه بالابر درب عقب راست
69804 REGULATOR SUB-ASSY, REAR DOOR WINDOW, LH
69804-06060 1  دستگاه شیشه بالابر درب عقب چپ
69905B CHANNEL SUB-ASSY, REAR DOOR GLASS, RH
69905-06010 1
69906B CHANNEL SUB-ASSY, REAR DOOR GLASS, LH
69906-06010 1
69975A FILLER, REAR DOOR GLASS CHANNEL
69975-YC010 2
85710F MOTOR ASSY, POWER WINDOW REGULATOR, RH
85720-0K010 1 موتور شیشه بالابر درب عقب راست
85720E MOTOR ASSY, POWER WINDOW REGULATOR, LH
85710-0K010 1 موتور شیشه بالابر درب عقب چپ

diag_1wPc8X7